Oko Sahary je geologická hádanka, která je viditelná až z vesmíru

Koncentrické kruhy v pustině Mauretánie představují jeden z nejúchvatnějších geologických útvarů na Zemi

23.01.2023 - Stanislav MihulkaOko Sahary, arabsky Qalb ar-Rīšāt, se nachází na Sahaře, na území centrální Mauretánie, v blízkosti malého města Ouadane. Jde o podivuhodnou strukturu, kterou tvoří několik soustředných kruhů o celkovém průměru asi 50 kilometrů. Vzhledem k velikosti je Oko Sahary pozorovatelné z velké výšky, nejlépe z oběžné dráhy.

Tvar Oka Sahary evokuje myšlenku, že musí jít o impaktní strukturu, která vznikla po pádu kosmického objektu. Milovníci konspiračních teorií se zase domnívají, že jde o pozůstatky bájné Atlantidy. Ve skutečnosti neplatí ani jedno. Původ Oka Sahary je s velkou mírou pravděpodobnosti ryze pozemský a jeho stáří sahá do velmi hluboké minulosti stovek miliónů let.

Prahorní kruhy na poušti

Koncentrické kruhy Oka Sahary tvoří převážně sedimentární horniny. Ty v centru Oka Sahary jsou staré asi miliardu let, zatímco okraje tohoto velmi neobvyklého útvaru tvoří pískovce z ordoviku, jejichž stáří je necelých 500 milionů let. Pro geology je Oko Sahary stále velkou záhadou. Existuje celá řada teorií, které se snaží vysvětlit detaily vzniku prastarého útvaru, ale žádná z nich doposud úplně nepřevládla. Jako nejpravděpodobnější se jeví teze, že jde o typ geologického vrásnění označovaného jako antiklinála – strukturu vzniklou geologickými procesy a erozí.

Geologové Oko Sahary milují a nejen oni. Tento útvar je všeobecně považován za jeden z nejúchvatnějších geologických jevů naší planety. V roce 2022 se Oko Sahary stalo jedním z prvních příspěvků, zapsaných na seznam 100 míst geologického světového dědictví, které vyhlásila Mezinárodní unie geologických věd (IUGS). Mimochodem, podobným zápisem se může pochlubit i Česko – na stejném seznamu totiž figuruje i stratigrafický profil silursko-devonské hranice z Národní přírodní památky Klonk v Českém Krasu.

TIP: Záhada ďábelského kráteru: Proč vědci tak dlouho pátrali po původu obří jámy v Arizoně?

Další obdivuhodnou zajímavostí Oka Sahary je, že se tam, zřejmě díky příhodnému profilu terénu, hromadí výjimečné množství artefaktů acheulské kultury. Acheuléen představuje rozsáhlý technologický komplex staré a střední doby kamenné. Acheulské nálezy pocházejí z doby před 1,8 milionem až 100 tisíci let, z Afriky, Asie i Evropy. Odborníci je přiřazují druhům Homo erectus, Homo heidelbergensis a Homo sapiens.


Další články v sekci