Oni se vrátili bez škrábnutí?! Jak probíhala riskantní výprava Voschodu 1

V 60. letech dostali sovětští konstruktéři nelehký úkol narychlo přepracovat jednomístnou kosmickou loď na plavidlo pro tříčlennou posádku. Jak dopadla mise odvážlivců Voschodu 1, jež neskýtala mnoho možností na záchranu?

05.11.2023 - Ondřej ŠamárekRaketa Voschod 11A57 odstartovala ráno 12. října 1964 z kosmodromu Bajkonur. Pro posádku šlo o životní zážitek, kdežto pro konstruktéra Sergeje Koroljova a další v bunkru o „únavných 523 sekund“, jak se vyjádřil velitel oddílu kosmonautů Kamanin. Po necelých devíti minutách se Voschod úspěšně oddělil od třetího stupně nosiče, a to na dráze 177,5 × 409 km se sklonem 64,9° k rovníku. Kosmonauti mohli proces oddělování lodi sledovat na obrazovce, kam se přenášel signál z vnější kamery. Třetí stupeň měl přitom záměrně černobílý šachovnicový nátěr, takže bylo lépe zřetelné, jakým způsobem po oddělení rotuje. 

Pro posádku znamenal začátek volného letu neobvyklou zkušenost, protože se mohli o své dojmy navzájem podělit – a také je porovnat s Jurijem Gagarinem, který s lodí udržoval při startu a v první fázi mise spojení.

Plán je neúprosný

Nebyl však čas si užívat let a stav mikro­gravitace, neboť posádka musela plnit velmi ambiciózní plán. Jak se později vyjádřil kosmonaut Konstantin Feoktistov, tréninkové nácviky a simulace se přes veškerou snahu všech zúčastněných od reality zcela lišily. Většina úkonů trvala mnohem déle, než se předpokládalo, a kosmonauti poměrně rychle nabrali oproti ideálnímu scénáři skluz. Čekala je však i příjemná překvapení: Feoktistov například zjistil, že vydolovat fotoaparát zpod sedadla je naprostá hračka. Stačilo se odpoutat, ve vzduchu se otočit obličejem dolů a jednoduše pro přístroj sáhnout.

Na prvním obletu planety provedl Boris Jegorov všeobecnou lékařskou prohlídku posádky a následovala dvacetiminutová snídaně. Muži měli k dispozici jídlo z kovových tub, přičemž se počítalo s jejich osobními chuťovými preferencemi. Energetická vydatnost tohoto i dalších pokrmů činila zhruba 2 800 kcal na člověka. Feoktistov se poté věnoval sledování zemského povrchu, atmosféry a hvězd, zatímco těžiště práce velitele spočívalo v hodnocení funkce lodi, jejích systémů a také v experimentech s orientací plavidla. Na druhém oběhu kosmonauti na dálku pozdravili účastníky právě probíhající olympiády v Tokiu a na třetím odebral Jegorov svým kolegům vzorky krve.

Nad očekávání

Let probíhal až nad očekávání dobře, i když se vyskytly dílčí problémy. Například teplota a vlhkost v interiéru postupně narůstaly, což nasvědčovalo, že systém pro zajištění životních podmínek pracuje na hranici svých možností. Přesto měla posádka i pozemní tým důvod k optimismu. U Komarova zašlo nadšení dokonce tak daleko, že se rozhodl trochu zatlačit na Koroljova, aby se mise prodloužila. Na dotaz, zda je posádka připravena k závěrečné operaci, velitel odvětil: „Posádka je připravena.“ A po krátké pauze dodal: „Žádáme o povolení pokračovat v letu!“  Hlavní konstruktér napůl s úsměvem opáčil: „Rozumím, ale takto naše domluva nezněla.“ 

„To skutečně ne, ale setkali jsme se tady s řadou zajímavých jevů,“ nedal se odbýt Komarov. Sergej Pavlovič pak rozpravu uzavřel citátem ze Shakespeara: „Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, milý Horácio, vše probádat nelze.“

Bylo jasné, že žádost představovala ne zcela vážně míněný pokus. Nikdo neměl zájem zbytečně napínat síly trojice na orbitě ani možnosti plavidla, a navíc let již tak vstoupil do kosmické síně slávy. Kromě první vícečlenné posádky v dějinách šlo s 5 320 kg také o dosud nejtěžší pilotovanou loď a rovněž se podařilo dosáhnout nejvyššího apogea při misi s kosmonauty, a sice 409 km. Prvenství ovšem neměla vydržet dlouho: Již o pár měsíců později se na opačné straně zeměkoule spustila neuvěřitelná mašinérie jménem Gemini, jež měla v průměru jedním startem za dva měsíce pokořit řadu rekordů. Nyní však ještě scéna patřila Voschodu.

Dramatický návrat

Při šestnáctém obletu Země v 9:55 moskevského času se loď automaticky zorientovala k brzdicímu zážehu, jenž následně započal v 10:19. Podle telemetrie proběhl uspokojivě, ale spojení s posádkou se z nejasných důvodů nepodařilo navázat. Kosmonauti mezitím zažívali něco, co do té doby zakusilo jen pár vyvolených. Vstup z oběžné dráhy do atmosféry je vždy nesmírně dynamický a dramatický, a o to víc tomu tak muselo být v případě pionýrů kosmických cest.

Po oddělení návratové kabiny na chvíli viděli přístrojový úsek a vzápětí na iluminátor dopadla sprška jakési kapaliny. Feoktistov se dovtípil, že proběhlo proplachování brzdicího motoru dusíkem po skončení jeho práce a že se jedná o zbytky pohonných látek. Ty okamžitě pokryly průzor ledovou vrstvičkou, a ochudily tak posádku o další poutavé výhledy. Zakrátko kabina vstoupila do hustých vrstev atmosféry, a přestože rostoucí teplota iluminátor očistila, záhy jej pro změnu zanesly saze z ablativního tepelného štítu. Kolem se začala rozléhat prásknutí podobná výstřelům a Komarov s Jegorovem hleděli s otazníky v očích na Feoktistova. Ten se jim však snažil vysvětlit, že v důsledku teplotního namáhání pouze dochází k místnímu narušení některé z vrstev azbotextolitu, jenž kabinu pokrýval.

Tvrdé měkké přistání

V určené výšce se dostal ke slovu padák a zbývala už jen jedna neznámá: Jak efektivní bude systém měkkého dosednutí? Zafunguje motor na padákovém závěsu tak, jak byl navržen? Odpovědi se kosmonauti dočkali v 10:47 moskevského času, přičemž zněla „ano i ne“. Systém pracoval přesně podle plánu, nicméně Feoktistov později poznamenal, že bylo přistání tak měkké, až měli všichni tři od nárazu jiskřičky v očích.

Let trvající jeden den, sedmnáct minut a tři sekundy zakončili v závěsu na řemenech hlavou dolů, poté co se kabina po dosednutí převrátila. Nejprve se ven vysoukal Komarov, poté Jegorov a nakonec Feoktistov. Přestože se s lodí nepodařilo během přistání navázat spojení, posádky pátracích letounů ji zpozorovaly ještě v době, kdy se snášela na padácích. Zanedlouho tak mohli piloti ohlásit, že u Voschodu vidí tři mávající muže. Jakmile se zpráva o úspěšném završení letu dostala ke Koroljovovi, šeptem pronesl: „Už je skutečně po všem a oni se vrátili bez jediného škrábnutí? Nikdy bych nevěřil, že se dá z Vostoku udělat Voschod a že v něm tři kosmonauti mohou letět do vesmíru…“

Neveselé oslavy

Z místa dosednutí přepravil posádku vrtulník do Kustanaje a odtud pak letadlo na Bajkonur. Triumfální návrat nových hrdinů do Moskvy však zmařilo dění v nejvyšších patrech sovětské politiky: V tentýž den byl Chruščov formálně odstaven od moci a neklidná doba oslavám na Rudém náměstí nepřála. Kosmonauti mohli závan čehosi podivného cítit už krátce po přistání, kdy měl proběhnout tradiční telefonát s vedoucím představitelem SSSR – nicméně se nekonal. Trojici bylo řečeno, že se jejich odjezd do hlavního města odkládá, a teprve pátý den po návratu z vesmíru se dočkali uvítání v Kremlu, nyní však již v režii nového stranického vůdce Leonida Brežněva.

Oslavy navíc narušila zpráva, že v Jugoslávii havaroval Iljušin 18 – tentýž stroj, v němž kosmonauti přelétali z Kustanaje na Bajkonur. V jeho troskách zahynulo sedmnáct lidí, včetně náčelníka generálního štábu sovětské armády maršála Birjuzova…

Vyčerpané možnosti

Západní svět vnímal let Voschodu 1 jako uvedení nové generace kosmických lodí, s mnohem větším potenciálem a schopnostmi než v případě Vostoku. Po jistou dobu se tak mohlo zdát, že Americe na poli pilotované kosmonautiky opět ujíždí vlak. Málokdo tehdy tušil, že šlo o program vytvořený ve spěchu, za ohromného tlaku shora, a že se při něm možnosti starého dobrého Vostoku ždímaly až na dřeň. Nicméně z hlediska propagandy se o úspěch bezesporu jednalo. Podruhé a naposledy Voschod zazářil při letu „dvojky“, při němž se v březnu 1965 uskutečnil první výstup člověka do volného prostoru. A později ho zcela zastínil veleúspěšný americký program Gemini. 

Předpokládalo se, že bude Voschod po prvních dvou misích pokračovat, minimálně do startu „sedmičky“. V rámci programu se měly uskutečnit lety na vysoké orbity, mise ženských posádek i s výstupy do volného prostoru, pokusy s umělou gravitací a mnoho dalších experimentů. Jeho potenciál se však vyčerpal dlouho předtím, než se mohly popsané projekty realizovat, a odpovědní činitelé vsadili na kosmickou loď nové generace Sojuz 7K. To už je ale zcela jiný příběh…

Aspoň zavřít oči

Pátý oběh planety přinesl zajímavý pokus, když se Komarov odebral na kutě. Zůstává otázkou, zda se mu podařilo usnout v prostředí, kde vedle přirozených zvuků palubních systémů ještě komunikovali dva kolegové mezi sebou i s pozemními stanicemi. Nicméně plán je plán, a tak Vladimir Michajlovič přibližně na tři hodiny zavřel oči a pokoušel se aspoň dřímat. Ve spaní se měli postupně vystřídat všichni tři, ovšem Feoktistov se svého oddychu zřekl ve prospěch pozorování.


Další články v sekci