Ostnití vetřelci: Ve Švýcarských Alpách se šíří americké invazní kaktusy

Změny klimatu a úbytek sněhu podporují šíření invazních kaktusů v horských oblastech Švýcarských Alp.

15.02.2023 - Stanislav MihulkaZměny klimatu nabývají někdy až absurdních podob – v alpských oblastech Švýcarska a Itálie se v posledních letech například ve zvýšené míře objevují rostliny, které se jinak běžně vyskytují v horkém a suchém prostředí, jaké panuje třeba v americkém Grand Canyonu.

Týká se to především opuncií (Opuntia) z čeledi kaktusovitých, v Alpách invazivní a nepůvodní rostliny, která se ve švýcarském kantonu Valais poprvé objevila na konci 18. století. Současné teplé klima ale těmto rostlinám mimořádně svědčí, a podle zatím nepublikované studie tvoří v některých alpských oblastech 23–30 % nízké vegetační pokrývky. „Odhadujeme, že v některých částech Valais mohou kaktusy zabírat až jednu třetinu volných ploch,“ říká biolog Yann Triponez.

Ostnití vetřelci

Jak mohou potvrdit znalci české krajiny, některé opuncie jsou natolik odolné, že přežívají i na svazích bývalých sopek v Českém středohoří a bez úhony přežijí i teploty kolem mínus 15 °C. Tato sukulentní rostlina je známá svým hustým kořenovým systémem, což představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, protože zabírá prostor konkurenčně méně zdatným druhům rostlin. Zbavit se invazních opuncií přitom není vůbec snadné, což ostatně dokládá i deset let stará neúspěšná eradikační kampaň ze švýcarského Sionu.

Další z pokusů zbavit se opuncií proběhl v loňském roce okolí města Fully, ležícím na pomezí Švýcarska, Německa a Itálie. Vytrhané rostliny zde biologové navezli do lesa, kde očekávali, že se ve stinném a vlhkém prostředí postupně přemění na kompost. Když ale odborníci místo po čase opět navštívili, ukázalo se, že část navezených opuncií se má stále čile k světu. Také v místech, kde došlo k vytrhání rostlin, vyrazily nové generace opuncií. Podle profesora Petera Olivera Baumgartnera je otázkou, zda se invazní druhy vůbec podaří vymýtit. Zároveň ale varuje před neodbornými a unáhlenými zásahy – pouze čtyři z devíti druhů opuncií ve Valais podle něj představují hrozbu pro místní ekosystémy.

TIP: Invaze „vodních hyacintů“: Atraktivní tokozelky dusí řeky v Iráku

Rozšíření opuncií přičítají odborníci změnám klimatu a celkově teplejšímu podnebí současných Alp. Nejen v Alpách v posledních letech zřetelně ubývá sněhová pokrývka, což invazním druhům prospívá. Podle nedávné studie zůstává ve Švýcarských Alpách ve srovnání s dlouhodobým průměrem sněhová pokrývka o měsíc kratší dobu. Podle odborníků jde za posledních šest století o bezprecedentní jev. Teplota zde roste dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr a průměrné teploty ve Švýcarsku jsou již o 2,4 °C vyšší než průměry z let 1871-1900. „Když se podíváte na zprávy o změně klimatu, jsou švýcarské křivky téměř stejně strmé jako ty, které mapují Arktidu,“ varuje profesor Baumgartner.


Další články v sekci