Paradox mladého Slunce: Stály za vznikem života na Zemi Sluneční bouře?

Slunce označujeme za životadárnou hvězdu. Podle nové studie NASA to byly sluneční bouře, které odstartovaly život na Zemi

24.05.2016 - Martin ReichmanKdyž před 4,5 miliardami lety vznikla naše Země, Slunce jí dodávalo mnohem méně energie než dnes. Podle odborníků to bylo sotva 70 až 80 % dnešního příjmu. Za takových podmínek by Země byla pokrytá ledem a byla by nejen neobyvatelná, nebyly by zde ale ani podmínky pro vznik života. Geologické výzkumy ukazují, že na Zemi panovalo vlhké a relativně teplé klima. Pro zmíněný rozpor se vžilo označení „paradox slabého, mladého Slunce“ (Faint young Sun paradox).

Paradox mladého Slunce

Existuje mnoho studií a modelů, které se snaží s paradoxem mladého Slunce vypořádat. Mezi nejčastěji skloňované teorie patří teze, že starodávná Země byla nějakým způsobem ohřívána mechanismem skleníku – vysokou koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, která silně zadržovala skromné sluneční záření. I tato teorie má ale množství nevysvětlitelných trhlin a rozporů.

S novým vysvětlením paradoxu mladého Slunce nyní přispěchali vědci z Goddardova kosmického střediska – podle Vladimira Airapetiana mohly být rozhodujícím impulsem sluneční bouře.

Sláva skleníkovým plynům

Mladá Země měla před 4 miliardami let výrazně jiné složení než je tomu dnes – magnetické pole bylo mnohem slabší než je tomu dnes a téměř 90 % atmosféry tvořil molekulární dusík. V okamžiku, kdy se molekuly dusíku střetly s intenzivní silou energie sluneční bouře, došlo podle Airapetiana k řetězové chemické reakci a následné interakci volně plovoucího dusíku a kyslíku a vznikl tak skleníkový plyn - oxid dusný. Ten má podle vědců až 300× vyšší schopnost zadržovat v atmosféře teplo než oxid uhličitý.

Přítomnost oxidu dusného v mladé atmosféře Země podle vědců ale neznamenala jen prosté ohřívání klimatu planety – ve svém důsledku vyšší teplota také znamenala rozhodující energii nutnou pro vznik složitých chemikálií, molekul RNA a DNA a tím i podmínek pro vznik života.


Další články v sekci