Petrohradská „Krvavá neděle“
Na sto padesát tisíc dělníků s rodinami, které vedl pop Gapon, se 22. ledna 1905 (dle v Rusku platného kalendáře 9. ledna) vydalo za zpěvu chorálů k petrohradskému Zimnímu paláci. Téměř mystický průvod, který připomínal náboženské procesí, chtěl požádat báťušku cara o zlepšení pracovních podmínek. Ještě než stačil své ponížené prosby vyslovit, ozvala se ohlušující střelba.

Vojáci měli jasné instrukce - vyklidit prostor za pomoci bičů a tupých stran šavlí. Zástup složený z mužů, žen i dětí však postupoval v téměř nábožném opojení dále. Po varovných výstřelech začali vojáci pálit přímo do davu. Když střelba skončila, rozhostilo se hrobové ticho. Kolem ležela spousta mrtvých a raněných. Způsob ukončení pokojné demonstrace veřejnost šokoval. Prvotní zděšení následovala nesouhlasná reakce. A právě v tento okamžik zažehl plamen ruské revoluce.

TIP: Bití, vypalování cejchů, usekávání končetin: Jak se žilo v předrevolučním Rusku?

Oficiální počet obětí se odhaduje asi na 130 mrtvých a kolem tisíce vážně zraněných. Vzhledem k tomu, že ne všichni mrtví byli oficiálně zaregistrováni státními orgány, se usuzuje, že počet obětí mohl dosáhnout asi 200 mrtvých a 800 raněných.


Další články v sekci