Pokrokář, národopisec a vlastenec: Narodil se Vojta Náprstek
17. dubna 1826 se narodil pravý český vlastenec. Kdo jiný by se z původně německého jména Adlbert Fingerhut přejmenoval rafinovaněji, než Vojta Náprstek?

Přestože se už v mládí zajímal o exotické země a chtěl se věnovat orientalistice, na přání matky nastoupil po absolvování gymnázia na práva do Vídně. V roce 1848 se ale zúčastnil vídeňského stejně jako pražského povstání. Správně odhadl, že v cizině to pro něj bude bezpečnější a zamířil do USA. Zde se od nádeníka vypracoval až na knihkupce. Jeho podnik ale nebyl řadovým knihkupectvím, naopak! Představoval významné kulturní středisko pro české krajany.

Po americkém úspěchu pokračoval Náprstek v osvětové činnosti také na domácí hroudě. Rodinný pivovar přeměnil na kulturní centrum, kde se scházela česká inteligence. Díky kontaktům s domácími cestovateli založil a posléze rozšiřoval své sbírky, které se staly základem dnešního Náprstkova muzea. Společně se svou ženou Josefou Křížkovou (1838-1907) propagoval emancipaci žen a podporoval šíření pokroku do domácností.


Další články v sekci