Pomalované lebky ze Křtin: Co znamenalo tajemné písmeno namalované na čele?

20.12.2017 - Jan Halm

Koncem 20. století nalezli vědci při zkoumání podzemí Santiniho chrámu v jihomoravských Křtinách prostor pod hlavní chrámovou lodí. Mezi ostatky nejméně tisícovky lidí vyniklo především dvanáct lebek s malovanými vavřínovými věnci a velkým písmenem T nad kořenem nosu

Lebka ze Křtin - Jedna z 12 malovaných lebek nalezených ve křtinské kostnici
Lebka ze Křtin - Jedna z 12 malovaných lebek nalezených ve křtinské kostnici

Reklama

Pokud by se našly malované lebky například v rakouském Hallstattu, nebylo by to nic podivného. V malebném městečku jich totiž různí badatelé objevili už přes 1 200. U nás šlo ovšem o unikát. Také se hned rozšířily různé teorie o tom, kdo lebky zaživa nosil na krku. Podobné malování totiž sloužilo k odlišení lebek význačných lidí – pozůstalí se snažili i po smrti zdůraznit odlišnost dotyčného od ostatních mrtvých.

Spasení, nebo popravení?

Zajímavé je i samotné písmeno T na čelech lebek. Lze předpokládat, že jde o zjednodušenou formu kříže, ale symbolika mohla jít ještě výrazně dál. Ve starokananejské abecedě (užívané kmeny v dávném Kanaánu, viz Obsazená země zaslíbená) je posledním písmenem tau. Podle vidění starozákonního proroka Ezechiela budou ti, kteří ponesou na čele toto znamení, spaseni. Je tedy možné, že původci maleb znali tento příběh a podle něj chtěli zajistit mrtvým spásu.

Kdo však oni zesnulí byli? Pokud se budeme držet při zemi, můžeme předpokládat, že šlo o význačné příslušníky nějakého řeholního řádu, který písmeno T používal jako svůj symbol. Někteří experti se domnívají, že šlo o mučedníky z období husitských bouří. Existuje však i teorie, že by mohlo jít o dvanáct ze sedmadvaceti popravených pánů ze Staroměstského náměstí po prohrané bitvě na Bílé hoře. Těla totiž vítězové navrátili rodinám, početné hlavy však vyvěsili pro výstrahu těm, kteří by se opět chtěli bouřit, a osud části z nich zůstává nejasný. Díru do této odvážné teorie však dělá už antropologické zkoumání, podle kterého sedm křtinských lebek patří mužům, čtyři spíše mužům a jedna ženě.

Navštivte kostnici

Komu lebky patřily, tedy nevíme. Jde však o nejseverněji umístěný nález tohoto druhu a zároveň jediný na území Čech a Moravy. Také je pravděpodobné, že se jedná o nejstarší malované lebky vůbec. Pokud byste je chtěli vidět na vlastní oči, je možné se do Křtin u Brna zajet podívat a do kostnice sestoupit. Nemá však pevnou otevírací dobu, takže je dobré domluvit se na návštěvu dopředu s místním děkanem. V kryptě pod oltářem naleznete šest z dvanácti hlav – dalších šest je uloženo ke zkoumání v anatomickém ústavu v Brně.

  • Zdroj textu:

    Tajemství české minulosti

  • Zdroj fotografií: archiv redakce

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Tolkienovi vydělaly jeho knihy tolik peněz, že litoval, že neodešel do důchodu dříve. Kvůli své slávě se navíc musel nechat vyškrtnout z telefonního seznamu.

Zajímavosti

Mozkové čipy přeloží mozkové vlny do srozumitelného textu

Věda

Do řeky, která v belgické zoo protéká výběhem rodinky orangutanů, umožnili přístup vydrám.

Revue

Současná astronomie nahlíží na Plejády jako na otevřenou hvězdokupu vzdálenou zhruba 445 světelných let, jejíž členky vznikly z jednoho prachoplynného mezihvězdného mračna asi před 110 miliony roky. 

Vesmír

Svatý Jiří byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka. Jeho nejslavnější zápas s drakem se měl odehrát u města Kyrény v Libyi.

Historie

Britské motorové čluny na hlídce v roce 1940.

Válka

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907