Prasata projevují v konfliktních situacích známky smírčího chování

Zvířata žijící ve větších sociálních skupinách, například stádech, čelí čas od času stejným úskalím jako lidé: Ve společnosti ostatních příslušníků druhu nevyhnutelně vznikají konflikty. Italští vědci se tedy v nedávné studii zaměřili na to, jakým způsobem řeší vzájemné spory prasata

02.05.2023 - Barbora JelínkováSkupina výzkumníků po dobu pěti měsíců pečlivě pozorovala chování 104členného stáda částečně volně žijících prasat, přičemž zaznamenávali veškeré případy násilných střetů a jejich důsledky. Ukázalo se, že účastníci „rvaček“ se po jejich skončení nechovají lhostejně, ale snaží se o smíření. Uvedené se přitom týká jak agresora, tak oběti: Oba se záhy po konfliktu začnou navzájem jemně dotýkat, například si o sebe třou hlavy, nebo alespoň sedí jeden druhému nablízku.

Třetí ve hře

„Při řešení konfliktů mezi sociálními zvířaty, jako jsou prasata, vlci či primáti, se uplatňují dva možné scénáře: opětovné setkání obou aktérů, nebo zapojení třetí strany – a to buď z vlastní vůle, či po vyzvání protivníkem,“ vysvětlují autoři studie. Zatímco ke „smírčím kontaktům“ dochází nejčastěji mezi vzdáleně příbuznými prasaty, u sporů blíže příbuzné dvojice obvykle zasahuje třetí jedinec. Od toho, zda nejprve zamíří k oběti, nebo k útočníkovi, se pak odvíjejí jejich následné vzájemné kontakty – pokaždé však ve prospěch „slabšího“. Blízkost dalšího prasete uklidní oběť natolik, že se nadále projevuje prokazatelně méně úzkostně, a to i v případě, že agresor napadání neomezil. Pokud se „neutrální“ prase naopak jako první dostane k útočníkovi, zareaguje dotyčné zvíře zklidněním a výrazně sníží množství střetů se soupeřem.

TIP: Opičí machiavelista: Šimpanzí manipulátor rozmetal vědecké hypotézy napadrť

Z uvedených závěrů vědci odvozují, že prasata mohou mít schopnost cíleně ovlivňovat sociální a emocionální prožitky sebe sama či druhých. Zároveň však dodávají, že se výsledky studie týkají výhradně jedné skupiny a nemusejí nic vypovídat o charakteristickém chování celého druhu. 


Další články v sekci