Rekordní falus: Co symbolizuje obří kamenný penis objevený ve Španělsku?

Zprávy archeologů obvykle bulvární tisk neplní, nedávný nález ze španělského El Higuerón si ale téměř okamžitě získal pozornost médií celého světa. Co vlastně objev obřího kamenného penisu znamená?

11.02.2023 - Radomír DohnalEl Higuerón v Córdobě do výčtu mimořádných archeologických lokalit Španělska rozhodně patří. Na ploše několika hektarů u Nueva Carteya tu lze z odkrytých nálezů vyčíst příběhy prvotní iberské kultury. To, jak se postupně transformovala z masivních kyklopských staveb k funkčně sofistikovanějším objektům, jak ji ovlivňovaly trendy fénické, či mnohem později vlivy islámské a křesťanské. A rovněž dokumentuje jednu předlouhou kapitolu dějin, kterou v roce 206 př. n. l. zahájil vpád Římanů. 

Ti se k původní iberské zástavbě zachovali dost macešsky. Zplanýrovali ji a využili jako hrubý podklad pro vlastní stavební díla. Na dohled břehů řeky Guadalquivir tu pak vznikl opevněný přístav a skoro sedm set let tu vzkvétalo velké římské město zdobené mozaikami a freskami, pyšnící se sochami i nádhernou keramikou. Fragmenty a torza těchto uměleckých děl už v roce 1966 začali odkrývat badatelé z Córdobské univerzity.

Výzkum pod dohledem archeologů z regionálního Museo Histórico tu běží dodnes. A vedoucí archeolog Andrés Roldán tu nedávno zaznamenal jeden hodně neobvyklý nález. Mimořádný ani ne tak svou uměleckou kvalitou, jako velikostí: vpravdě olbřímí falus, vytesaný do kamene. S délkou 45 centimetrů, průměrem 18 centimetrů „u kořene“ a deseticentimetrovými „koulemi“ je v současnosti nejspíš tím největším exemplářem, který se v přísně historickém vztahu k Římanům kdy podařilo nalézt.

Penis ven

Hodí se zmínit, že pro Římany mělo zobrazení mužského údu dočista jiné konotace než dnes. Rozhodně nešlo o dílo vulgární, naopak, bylo považováno za ztělesnění plodnosti, potenciálu k úspěchu a růstu, synonymem mužské síly. Znázorňoval nespoutanou energii, která dokáže překonávat úskalí a získávat si přízeň bohů. Ve starořímském náboženství měli pro toto zobrazení falu název fascinus či fascinum. Ano, ke slůvku „fascinace“ je od něj blízko, protože skutečně šlo o „okouzlení“ – očarování poskytující ochranu před zlými silami.

Falický reliéf objevený archeology v El Higuerón. (foto: Museo Histórico Local de Nueva CarteyaCC BY 4.0)

Římané byli faly zjevně fascinováni, protože je – jako vyjádření přání úspěchu a štítu před smůlou – (nad)užívali skutečně všude. Setkáme se s nimi na klepadlech dveří, úchytech a držácích kuchyňského vybavení, na náramcích, náhrdelnících a amuletech, závěsných lampách i dláždění. A samozřejmě tvořily i nedílnou součást architektonické výzdoby staveb. Ukázat na průčelí budovy vytesaný obrys penisu nepředstavovalo nic nevhodného: skvěl se tu jako ochranná známka štěstí od božské pojišťovny. Něco jako naše pověrečné obrácené podkovy nade dveřmi.

Dokonce i ti největší obhájci veřejné morálky ve starém Římě a jeho provinciích se všudypřítomné vizualizaci mužského údu nebránili. Brali jej jako naprostou tělesnou přirozenost. Kamenné faly se tesaly na mostní pilíře, které pak měly přetrvat staletí i povodně. Objevovaly se na patnících podél cest jako přání dobré cesty. Na křižovatkách zabraňovaly nehodám a pomáhaly nalézt správnou trasu, v zahradách a sadech plašily škůdce a přinášely hojnou úrodu. 

Na velikosti nezáleží?

Štěstí není nikdy dost. Římané proto neochvějně věřili, že větší je jednoznačně lepší. Pokud řekněme velkoryse obdařený muž přišel do veřejných lázní, mohl být přivítán „nervózním potleskem“ ostatních koupajících. Od mladého občana s takovou „výbavou“ se očekávaly velké činy. Jak se špatně skrývaným obdivem píší římští spisovatelé: „Zvířeckost a divokost ducha takového muže je přirozená, těžko se dá očekávat, že takovou zbraň nevytasí při první příležitosti.“ Vyvinutý mužský genitál byl doslova předurčením pro kariérní růst. Předpovídal svému nositeli štěstí. 

Štěstí pro archeology

Falický reliéf z naleziště El Higuerón tedy skutečně není mimořádností ve smyslu námětu, ale ve velikosti zpracování. „Probíráme se kompletní bibliografií od hranic někdejší Mezopotámie po současné Skotsko, a dosud jsme nikde nenašli žádný odkaz na fascinus takových rozměrů,“ říká Roldán. Z nálezové situace je zřejmé, že tento zdobný prvek byl součástí nosného pilíře severovýchodního rohu římské věže. Té měl nejspíš zajistit sílu a odolnost. A dá se říct, že i pro tým španělských archeo­logů je tento nález požehnáním a štěstím. 

TIP: Archeologové pod římským Koloseem objevili ostatky velmi nepravděpodobných gladiátorů

Zdroje pro výzkum lokality se totiž povážlivě tenčily. A objev, byť poněkud v bulvárním smyslu, přitáhl k místu pozornost zpravodajských médií celého světa. Více prostředků z cestovního ruchu by se tak mohlo stát vítaným impulsem pro rozšíření vykopávek v celém El Higuerón. Protože město dokáže, kromě rekordního kamenného penisu, z hlediska své komplexní historie skutečně co nabídnout. 

Výstraha

Ne vždy nesl fascinus pozitivní konotace. Vallum Aelium, Hadriánův val, vystavěný na obranu před divokými kmeny ze Skotska, vypráví i trochu jiný příběh. Tam totiž penisová výzdoba vypovídala nejen o síle a nezdolnosti hradby a jejích obránců, ale také bolestně připomínala potenciálním útočníkům, že za atakem by následovala vojenská odveta Říma. A také znásilňování žen kmene, který by si troufl zaútočit. Fascinus byl tedy v tomto kontextu i hrozbou a varováním.


Další články v sekci