Rozvod po anticku: Jak se rozváděli staří Římané?

11.11.2018 - Judith Krulišová

Jaký byl jeden z prvních rozvodů, který se zapsal do historie a položil základy římského rozvodového práva?

<p>Důvody k rozvodu? Nevěra, potrat a padělání klíčů!</p>

Důvody k rozvodu? Nevěra, potrat a padělání klíčů!


Reklama

Prázdné fórum se noří do barvy soumraku a mramorové sloupy odrážejí kroky. Žena kráčí dosud jistě. Muž, k němuž se tiskne, ji zastaví a nervózně políbí na šíji. Potom se k ní nakloní a cosi jí neslyšně šeptá do ucha. Její výraz zkamení a ona propuká v pláč. Odvrací se od něj a oči zalité slzami upírá k bledé luně. Nikde nikdo. Jsou sami. Bez svědků jeho hanby a jejího ponížení. „Carvilie…“ prolomí žena tíživé minuty mlčení a promluví překvapivě pevným hlasem. Do tváře svého manžela se ale nedívá. „Je mi líto, že nám bohové nepožehnali dětmi. Ale bylo-li to jejich přání, jen těžko se mu můžeme protivit. Existuje snad nějaká další příčina tvého rozhodnutí? Byla jsem ti špatnou manželkou? Nedobrou přítelkyní?“

Vítr se opírá do mužovy vznešené tváře, v korunách vzrostlých stromů zašustí listy a několik se jich snese k jeho nohám. Carvilius Ruga na chvíli zaváhá. „Ne, ale... přísahal jsem,“ hlesne, dobře si vědom skutečnosti, že tento důvod nikdo jiný neshledá dostatečným a jeho jméno budou zasypávat výčitky ještě mnoho let po jeho smrti. 

Rozdělí nás pouze smrt?

Přestože manželství nenabývalo v Římě právního statusu, těšilo se poměrně silné sociální funkci a jako takové podléhalo mnoha konvencím vycházejícím z náboženství a starobylých zvyků. Svazek mezi mužem a ženou měla rozdělit jen smrt. Přesto se i ve starověkém Římě stávalo, že manželství muselo být rozvedeno. Jak? Překvapivě velmi jednoduše!

Rozvod nebo rozluku mezi manželi nazývali staří Římané divortium. K rozpadu manželství mohlo dojít vlivem smrti jednoho z manželů, nebo ještě za života obou právě rozvodem. Stejně jako zákon o manželství, který byl nazýván matrimonium, byl i zákon o rozvodech vcelku benevolentní a jedno i druhé vycházelo z oboustranné dohody mezi mužem a ženou. Rozvod probíhal formou rozvodového listu zaslaného druhé straně, nebo veřejným ukončením manželství prohlášeným před svědky. Stačilo pár nahlas pronesených slov, nebo několik vět na papíře a bylo hotovo. Realita se ale většinou od praxe dost odlišuje. A tak se to, co mělo být jednoduché a přímé jako římská silnice, ve skutečnosti zamotávalo do množství výjimek a prvotní významy se ztrácely v zákrutách a odbočkách života. Kvůli významné roli, kterou manželství ve společnosti Římanů hrálo, k rozvodům docházelo velmi zřídka.

Problém: bezdětnost

Píše se rok 230 před naším letopočtem, tedy přesně pět set dvacet tři let po založení Říma. V římských zákonech stále není ukotveno pravidlo, které by se týkalo ženina věna v případě rozvodu. Mimochodem, jako příspěvek ženiny rodiny na výdaje spojené se svatbou, společným bydlením nebo výchovou a vzděláním dětí, bylo věno zmiňováno už v Chamurappiho zákoníku a ve Starém zákoně. Dosud poklidné bezvětří v oblasti zákonů narušuje bezprecedentní případ rozvodu, kde se na poli soužití dvou lidí utká láska s pocitem povinnosti a věrnosti přísaze. Kdo zvítězí a komu osud předurčí roli poraženého? 

Na scénu dějin přichází vysoce postavený Spurius Carvillius Ruga nucený rozvést se s manželkou, kterou hluboce miluje a váží si jí pro její morální bezúhonnost a dobrou povahu. Důvod? Manželství zůstalo i po letech bezdětné. O manželce Carvilia Rugy toho příliš nevíme. Neznáme ani její jméno, jisté ale je, že děti nemohla mít ona a to pravděpodobně kvůli nějaké fyzické vadě.

Byl to ale důvod k rozvodu? Romulus, zakladatel Říma, údajně v otázce manželství a rozvodu určil důvody přesně tři. Pouze v těchto případech byl muž oprávněn k podání žádosti o rozvod bez nutnosti vyplatit manželce náhradu. A jaké? V prvním řadě nevěra, každý Říman přece touží po ctnostné a věrné manželce. Za druhé otrávení dětí, což může být vykládáno i jako záměrný potrat, protože v dětech pokračoval rod a byly tedy nutným předpokladem prosperity rodiny. Třetí důvod šel na věc ryze pragmatický: konec mohl nastat, pokud si manželka tajně nechala udělat další klíče od domu

A zase ty peníze…

Carvilius Ruga nějakou dobu zastával úřad konzula a jako urozený občan musel složit přísahu, že se ožení pouze za účelem plození dětí! A tady leží jádro celého problém. Carvillius Ruga zavrhl ctnostnou ženu, která sice byla neplodná, ale její stav nebyl zákonným důvodem k rozvodu. Ona se žádného zločinu nedopustila. Ovšem vina neulpěla ani na bývalém konzulovi, který jednal v souladu se složenou přísahou. Tak na čí stranu se postavil zákon? A kde v tu chvíli stála spravedlnost?

TIP: Dokud nás smrt nerozdělí aneb Dějiny rozvodu v českých zemích

A také: měl Carvillius, tak jak to zákon v případě podání žádosti o rozvod ze strany manžela vyžadoval, odevzdat jednu část  svého majetku manželce a další část bohyni Ceres? On se přece ničeho špatného nedopustil! Jednal v souladu s přísahou. Druhým problémem bylo manželčino věno. Měla by buď žena, nebo její otec, požadovat věno nazpět vzhledem k tomu, že měla svědomí čisté? Tuto mezeru v římském zákoně nakonec soud vyřešil následovně: Carvilius nemusel manželce zaplatit vůbec nic a žena nemohla požadovat zpět své věno. Manželství bylo rozvedeno…

  • Zdroj textu:

    Historická červená knihovna

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Revue

Čínské prasečí farmy jsou bohatým zdrojem chřipkových virů.

Věda

Ve viditelném světle

Na takovýto vzhled M31 jsme zvyklí od dob větších pozemních dalekohledů. Hvězdný ostrov v Andromedě dělí od Země asi 2,5 milionu světelných roků a jeho průměr astronomové určili na 230 tisíc světelných let. Jedná se o spirální galaxii, která je vůči našemu pohledu částečně skloněná. Její hmotnost se pohybuje v rozpětí 300–400 miliard hmotností Slunce (nepočítaje temnou hmotu). M31 a Mléčná dráha představují dva největší objekty v Místní skupině. Navzájem se k sobě přibližují a zhruba za čtyři miliardy roků postupně splynou v jednu velkou eliptickou galaxii.

Vesmír

Pes ušatý je v angličtině pojmenován „Bat-eared fox“, tedy „liška s netopýříma ušima“. Sluch této psovité šelmy je skutečně mimořádný.

Příroda
Zajímavosti
Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907