Rychlostí blesku: Lze nějakým způsobem změřit rychlost myšlenky?

Někomu to pálí rychlostí blesku a jiný reaguje ve zlomku vteřiny. Jak rychlé jsou ale naše myšlenky? A dokážeme jejich rychlost změřit?

02.05.2022 - Barbora JelínkováPodle vědců lze rychlost našich mentálních procesů odvodit od intervalů mezi přijetím a uvědoměním si senzorického vjemu – tedy například za jak dlouho reflexivně ucukneme po kontaktu s rozpálenou ploténkou. Dosavadní měření naznačují, že lidský mozek dokáže zpracovat informaci přicházející ze smyslových receptorů během 50 milisekund, tedy zhruba za dvacetinu sekundy.

TIP: Rychlejší než myšlenka: Proč v rychlosti reakce se zvířaty prohráváme?

Klíčovou roli hraje, jak dlouhá nervová dráha jej dělí od zdroje signálu: Kupříkladu sprinteři při závodě reagují na výstřel startovací pistole průměrně za 150 milisekund. „Zpoždění“ je dáno tím, jak dlouho po zaslechnutí zvuku putuje signál z jejich mozku do svalů na nohou. Obecně se udává, že se nervový vzruch šíří průměrnou rychlostí 35 metrů za sekundu, přičemž na některých neuronech může jít až o čtyřnásobek.

Špičkové reakční časy

muž0,166–0,109 sekundy
žena0,189–0,121 sekundy
vznášivka Neocalanus0,0015 sekundy
vznášivka Lobidocera0,003 sekundy
vznášivka Pleuromamma0,006 sekundy
potkan0,010 sekundy
sépie0,060 sekundy

Reakce trénovaných špičkových sprinterů vycházejí z dat naměřených během olympiády v Pekingu (průměrná reakce/nejrychlejší reakce). Přestože ženy mají reakční časy delší než muži, ve skutečnosti nejspíš nereagují pomaleji. Rozdíl v reakci mužů a žen je dán z valné části způsobem, jakým se reakční čas měří. Je vyjádřen jako doba, která uplyne mezi výstřelem a okamžikem, kdy povolí tlak sprinterových nohou na startovní bloky. Určená hodnota poklesu tlaku na startovní bloky nezohledňuje menší sílu svalů u žen a jejich nižší tělesnou hmotnost. Muži dosáhnou potřebného poklesu rychleji než ženy, a proto se jejich reakční čas jeví jako kratší.


Další články v sekci