Severní část Velké čínské zdi zřejmě nebyla postavena kvůli Čingischánovi

Velká čínská zeď pravděpodobně primárně vznikla jako opevnění vůči nájezdníkům ze severu. Nový výzkum izraelských vědců ale naznačuje, že mohla sloužit i mnohem přízemnějším účelům

11.06.2020 - Stanislav MihulkaVelká čínská zeď není jen jedna. Jde vlastně o nesmírně rozsáhlý systém opevnění, který vznikal téměř dva tisíce let. Tvoří jej mnoho částí a zdí, které vznikly v různých obdobích čínské historie. Jednou z její částí je i severní opevnění, které se nalézá na rozhraní vnějšího a vnitřního Mongolska. Tato část zdi vznikla během panování říše Ťin, v letech 1138 až 1198. Až doposud si vědci mysleli, že tato část Velké čínské zdi vznikla kvůli obraně před Čingischánem a jeho mongolskými hordami.

Archeolog Gideon Shelach-Lavi z izraelské Hebrew University v Jeruzalémě a jeho kolegové nedávno jako první kompletně zmapovali tuto část Velké čínské zdi, která měří přibližně 740 kilometrů. Badatelé nakonec dospěli k závěru, že tato konkrétní zeď nesloužila vojenským účelům. Často prochází údolími, je relativně nízká a probíhá v blízkosti cest. Takové opevnění podle vědců nelze moc úspěšně bránit.

TIP: Fakta o čínském zázraku: Kdy a jak vznikala Velká čínská zeď?

Shelach-Lavi je přesvědčený, že dotyčná zeď na severu Číny pomáhala úředníkům kontrolovat pohyb lidí a stád dobytka. V té době panovalo chladné období a pastevci ze severu měli tendenci pást více na jih. A jak to v podobných případech bývá, severní zeď zřejmě sloužila k výběru daní. Že zřejmě nešlo o vojenskou pevnost potvrzuje i skutečnost, že když Čingischán v roce 1213 skutečně zaútočil na říši Ťin, jeho armáda prošla „opevněním“ jako nůž máslem.


Další články v sekci