Švýcar si nechal úředně změnit pohlaví: Chtěl dříve do důchodu

Švýcar se rozhodl otestovat nová pravidla týkající se úřední změny pohlaví. Jeho motivací byl dřívější odchod do důchodu

07.02.2022 - Martin ReichmanOd letošního roku je ve Švýcarsku možné požádat o úřední změnu pohlaví bez toho, aby bylo třeba cokoliv dokládat. Podle novely švýcarského občanského zákoníku si každá osoba starší 16 let, která není v zákonném opatrovnictví, může upravit své pohlaví a jméno v rámci vlastního prohlášení na matrice. 

Nová pravidla se rozhodl využít nejmenovaný muž z Lucernu, který požádal o úřední změnu pohlaví. Jeho motivací byl dřívější odchod do důchodu – ve Švýcarsku mohou ženy odejít do důchodu v 64 letech, muži o rok později. Finanční motivací se muž nikterak netajil a rozhodně popřel, že by se cítil být ženou nebo měl jiné pohnutky související s genderovou identitou.

TIP: Úřední formuláře v anglickém Oxfordu nově znají i třetí pohlaví

Na možnost zneužití nového zákona upozorňoval již v listopadu loňského roku Michel Montini z Federálního ministerstva spravedlnosti. Zákon nicméně předpokládá, že žadatelé předkládají svou žádost v dobré víře a matriční úředníci nemají žádnou pravomoc jejich důvody posuzovat a přezkoumávat. O případném zneužití ustanovení může rozhodnout pouze nezávislý soud. Odpůrci nových pravidel upozorňují, že vedle dřívějšího odchodu do důchodu by novinka mohla sloužit také k vyhýbání se vojenské službě, která je ve Švýcarsku povinná pro všechny muže starší 19 let. Pro ženy je služba v armádě dobrovolná.


Další články v sekci