Tajemní šamani: V řadě kultur jsou dodnes považováni za vlivnou elitu

Vládcové a vojevůdci svádějí v dějinách velkolepé bitvy, jejich hrdinství nebo i zbabělost dopadají na celé říše. Ale kdo stojí za nimi, aby je varoval před vůlí nadpřirozena?

06.02.2020 - Jiří SommerŠaman či šamanství má v Evropě občas negativní až zesměšňující význam. V pravěku však byli šamani velmi vlivnou a významnou osobností – a některých kulturách zůstávají dodnes. Ne vždy jsou vůdci kmene, v mnoha ohledech se však od soukmenovců těší hlubší úctě. Jsou nositelé moudrosti předků, uchovávají a předávají znalosti, které se v kmenu dědí z generace na generaci. Jsou vědoucí. Pokud šaman zemře, aniž by si vychoval nástupce, století děděných poznatků umírá s ním. 

Styk s mýtickou bytostí

V oblastech s takto orientovaným způsobem života jsou šamani považováni za jakousi mystickou elitu, která zprostředkovává styky mezi skutečností a nadpřirozenem, světem duchů. Obvykle působí jako léčitelé, ale také jako jasnovidci a vykladači snů. Většinou se jedná o muže, ale nezřídka mezi nimi mohou být i ženy, zejména pak různé věštkyně. 

Ačkoli za „šamany“ většinou považujeme představitele různých především afrických nebo jihoamerických oblastí, překvapivě se k nám toto slovo dostalo přes ruštinu z původních starých dialektů sibiřských národů. Pravděpodobně vycházelo ze slova „ša“, tedy „vědět“, nicméně teorií je vícero.

Nicméně společné pro všechny zůstává, že je šaman osoba nadaná uměním komunikovat s bytostmi, které v reálném světě přinejmenším nejsou vidět. Tyto bytosti působí na proměnu stavu vědomí, což přivádí šamany do transu. Jejich duše se vydává hledat ať už vysoko na obloze nebo hluboko v podsvětí odpovědi na otázky, které jsou jim v bdělém stavu nepřístupné. Podobných posvátných cest se přitom mohou účastnit pouze ‚vyvolení‘ tedy šamani. Pro obyčejné smrtelníky jsou zapovězené. Právě díky tomuto kontaktu mezi duchy a každodenním světem lidí šamani dokáží léčit nemocné, předpovídat budoucnost a vykládat sny.

K počátkům kultu

S principy šamanismu se lze setkat jak v severní, tak i jižní Americe, v Austrálii, v Japonsku, v Tibetu, Indii a v Nepálu. Ačkoliv se v různých ohledech liší, šamanismus po celém světě vychází z různých magických, mystických a rituálních představ, které jsou ve své podstatě neměnné. Pochází totiž už z nejstarších dob počínaje paleolitickými lovci a sběrači (a šamany).

Šaman je ve své podstatě vůdcem rituálu, vytváří pomocí bubnování, tance či narkotik podmínky, díky kterým uvádí sebe (a někdy své soukmenovce) do transu. Dochází tak ke změněnému stavu vědomí, v němž se jedinec ale i celé skupiny z větší části  zcela odpojují od svého každodenního já, ztrácejí povědomí o čase a prostoru a dokonce nevnímají ani svoji fyzickou či duševní identitu. 

Cesty do království duší

V šamanském léčení hraje také významnou roli zpěv. V mnoha původních kulturách obstarává přímé spojení mezi člověkem a bohy právě zvuk, kterým může být i pouhé naslouchání hlasům přírody. Sami šamani tvrdí, že po takových cestách do stavu transu nakonec vcházejí do království duší, duchů a bohů. Stávají se tak mostem mezi všední skutečností a skutečností posvátnou či mystickou. 

TIP: Mocná síla šamanů Evropy: Kdo byli dávní duchovní vůdci starého kontinentu?

Sami na to mnohdy doplácejí, neboť svým usilovným soustředěním na duši a tělo jiného člověka se nezřídka tak vyčerpají, že několik dalších dní tráví v určité formě polospánku. Členové této elitní skupiny působí vlastně jako strážci duchovního života svého společenství.


Další články v sekci