Útěk po královsku: Eliška Přemyslovna upláchla z Pražského hradu
Když skonem Václava III. vymřeli Přemyslovci po meči, uprázdněný český trůn přilákal řadu zájemců. Jedním z nich byl také Jindřich Korutanský, který z obavy o ztrátu moci neváhal nechat svou švagrovou internovat. Nebyla by to ale bojovná přemyslovská princezna, aby 28. května 1310 nevzala do zaječích.

TIP: Lvice a Rytíř: Proč zkrachoval vztah Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského?

Přestože koruna připadla nejdříve Rudolfu Habsburskému, karty se obrátily a na hlavu si ji nasadil Korutanec, který byl manželem Eliščiny sestry Anny. V obavě o utrženou moc musel rozhodnout, co s dosud svobodnou mladou princeznou udělat. Jeho plánem bylo provdat ji za nevýznamného šlechtice, který nemohl jeho pozici nijak ohrozit. Eliška se proti tomuto rozhodnutí postavila na odpor a vzájemný konflikt vyvrcholil jejím uvězněním na Pražském hradě. Odtud ale hrdá Přemyslovna v převleku za stařenu uprchla do náruče Jana Lucemburského. Jindřichovi tak nezbývalo nic jiného, než se zase vrátit do Korutan.


Další články v sekci