Válečný vůdce Velké Británie: Buldok Winston Churchill (1)

04.07.2019 - Richard Ehl

Nejvýraznější postavou britského impéria byl za války zcela bezesporu ministerský předseda Winston Churchill. Šlo o kontroverzní osobnost, která ale dokázala vnutit celému národu svou víru v konečné vítězství

<p>Churchill zkouší střelbu ze samopalu Sten</p>

Churchill zkouší střelbu ze samopalu Sten


Reklama

Když se Winstonu Churchillovi při oslavě jeho 80. narozenin dostalo chvály, že ztělesňoval „britského lva“, odpověděl: „Lví srdce měl národ. Já měl to štěstí být povolán, abych obstaral řev.“ Tento slavný voják, spisovatel, historik a především státník si ve svém nitru nikdy nepřipouštěl porážku, neochvějně věřil ve své schopnosti a stal se symbolem boje za záchranu a posílení demokracie. 

Těžké začátky 

Winston Leonard Spencer-Churchill se narodil roku 1874 jako první dítě významného konzervativního politika Randolpha Churchilla a dcery amerického obchodníka Jennie, rozené Jeromové. V dětství jej postihl silný zápal plic, ale zápas s nemocí vyhrál a možná právě tento zážitek v něm zažehl plamen zarputilosti. Vystudoval Královskou vojenskou akademii v Sandhurstu, ve druhé polovině 90. let se zapojil do bojů proti paštunským kmenům na severozápadě Indie a zúčastnil se potlačování Mahdího povstání v Súdánu.

Během druhé búrské války (1899–1902) působil jako válečný korespondent, padl do zajetí, ale podařilo se mu uprchnout, čímž o sobě dal poprvé výrazněji vědět. Kapitán Scott, s nímž se během služby seznámil, mu už tehdy předpověděl: „Jsem si jist, že si s vámi jednoho dne potřesu pravicí a Vy budete ministerským předsedou Anglie, máte k tomu totiž dva nezbytné předpoklady – genialitu a schopnost dřít.“

Díky popularitě válečného hrdiny nakonec zasedl na podzim 1900 v Dolní sněmovně za konzervativce, ale v květnu 1904 přešel kvůli nesouhlasu s hospodářskou politikou strany k liberálům. V následujících letech získával v různých funkcích zkušenosti s tím, jak se v praxi řeší politické problémy, a rovněž jak je nutné přesvědčovat opozici, aby přistoupila na vládní návrhy. V říjnu 1911 se stal prvním lordem admirality, a tak dostal ideální příležitost podílet se na činnosti námořnictva v předvečer a v úvodní fázi první světové války. 

Krach u Gallipoli 

Churchill se zařadil mezi hlavní strůjce dardanelské operace – spojeneckého vylodění v Gallipoli, jež mělo vést k pádu Cařihradu a turecké kapitulaci. Ačkoli jej válka velmi přitahovala a svým způsobem oslňovala, uprostřed hluku zbraní pociťoval, jak „odporné a sprosté bláznovství a barbarství to všechno je“. Plánoval dardanelskou operaci jako prostředek k rychlejšímu ukončení celého konfliktu.

Dohodové loďstvo ale nedokázalo vyřadit z boje turecké pobřežní pevnosti a selhala i následná obojživelná invaze. Pozemní jednotky se místo energického postupu zakopaly a daly nepříteli dostatek času zkonsolidovat pozice. Místo vítězných vavřínů získali Britové, Australané a Novozélanďané jen další nehybnou frontu, za kterou zaplatili desítkami tisíc mrtvých a raněných. 

Odstaven od moci

Následná vládní krize smetla i Churchilla, který se musel vzdát úřadu, i když k porážce došlo především kvůli nerozhodnosti vedoucích politiků a polních velitelů u Gallipoli. Toužil po možnosti řídit vývoj situace a psal manželce Clementine: „Všechno za měsíc u moci – a za dobrého stenografa.“ Zatím se rozhodl sloužit vlasti jinak a vrátil se do armády. Roku 1916, kdy sloužil jako velitel praporu na západní frontě, ho téměř zabil německý dělostřelecký granát.

Když pak večer psal manželce, nevynechal nejniternější úvahy o vlastním konci: Kdyby granát dopadl o pouhých dvacet yardů blíž (18,3 m, pozn. red.), znamenalo by to dobrý konec pestrého života, závěrečný dar – nedoceněný – nevděčné vlasti – ochuzení britské válečné síly, o němž by se nikdo nikdy nedozvěděl a jež by nikdo nikdy nezměřil ani neoplakal.“ 

Kritik a vizionář 

Ještě během války se vrátil do politiky a ve 20. letech sehrál rozhodující roli při uspokojení požadavků irských katolíků, kteří se dožadovali autonomie, a při řešení sporu týkajícího se vytyčení hranice mezi jižním a severním Irskem. Roku 1925 se vrátil do konzervativní strany a ve 30. letech se vyznačoval nekompromisními postoji vůči indickému hnutí za nezávislost a kritizoval britskou politiku ústupků v této oblasti. Již od prvních měsíců nacistické vlády v Německu důrazně vystupoval v Dolní sněmovně proti jejímu rasismu a krutosti.

Poté, co se roku 1937 stal ministerským předsedou Neville Chamberlain a Velká Británie nastoupila politiku appeasementu, postavil se Churchill do role vůdce opozice ve vlastní straně. Když pak země 3. září 1939 vyhlásila válku Německu, promluvil v Dolní sněmovně o morální stránce věci. Byl tehdy pouhý „backbencher“, tedy řadový poslanec bez významného úřadu zasedající v zadních řadách, ale přesto země na jeho zkušenosti nezapomněla.

Pokračování: Válečný vůdce Velké Británie: Buldok Winston Churchill (2)

Churchill dostal nabídku ujmout se opět funkce prvního lorda admirality a tím se stát členem Chamberlainova válečného kabinetu. Neustále burcoval k boji, který považoval za zcela zásadní pro celou západní civilizaci: „Bojujeme, abychom prosadili vládu zákona a abychom chránili svobodu malých zemí. Porážka by znamenala příchod věku barbarského násilí, jíž by byl zpečetěn nejen osud nás samých, ale i nezávislého života všech zemí v Evropě.“ 

  • Zdroj textu:

    Speciál II. světové

  • Zdroj fotografií: Wikipedia

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Stoupající hladiny způsobí ve městech škody, jejichž očekávaná výše dosáhne do konce století desítek trilionů korun.

Zajímavosti
Věda
Historie

Rekonstrukce hrubého vzhledu magnetického pole Slunce. Je zřejmé, že jde o velmi komplikovaný magnet

Vesmír

Menší obrázky ukazují, jak karty vidíme my, a větší, jak je vidí včely.

Zajímavosti

Příslušníci Local Defence Volunteers - konkrétně tito muži bojovali proti Němcům už v Belgii za Velké války

Válka

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907