Vědci potvrzují: Čím více času v baru strávíme, tím atraktivnější si připadáme

Studie skandinávských vědců potvrzuje, že vnímání naší atraktivity se v průběhu času stráveného v baru zvyšuje. Množství vypitého alkoholu s tím ale podle vědců nesouvisí.

24.05.2021 - Martin ReichmanPodle jedné z městských legend platí, že atraktivita našich protějšků se v průběhu času stráveného v baru zvyšuje. Fenomén, který bývá označován jako „efekt alkoholových brýlí“, byl v minulosti opakovaně zkoumán a ověřován vědci z celého světa. Dánští vědci se rozhodli prozkoumat „efekt alkoholových brýlí“ z poněkud jiného úhlu. Zvyšuje se časem stráveným v baru i vnímání naší (sebe)atraktivity?

Studie probíhala během čtyř sobotních večerů v jednom dánském baru. Návštěvníci měli u „nastrčeného“ barmana vyplnit dotazník, ve kterém na stupnici od 1 do 7 hodnotili vnímání vlastní atraktivity (nikoli atraktivity pouze ve fyzickém slova smyslu) a míru vlastní opilosti. Vše bylo doplněné dotazníkem, ve kterém respondenti zaznamenávali kromě osobních informací (pohlaví, věk, rodinný stav) také množství zkonzumovaného alkoholu. Výzkumníci odpovědi zaznamenávali ve třech časových oknech (12:00 až 17:59, 18:00 až 20:59 a 21:00 až 2:00 hodin).

Tikající hormony

Ze zhruba stovky záznamů poté vědci vyvodili závěry, které ukazují, že vnímání naší (sebe)atraktivity se v průběhu času zvyšuje bez ohledu na množství zkonzumovaného alkoholu. Za atraktivnější se během času stráveného v baru považovali muži i ženy, přičemž zvlášť patrný byl tento posun respondentů bez závazků. Nejmenší „nárůst“ vnímání vlastní atraktivity badatelé zaznamenali u zadaných žen v posledním časovém okně. Naopak míra vnímání vlastní atraktivity mužů rostla bez ohledu na rodinný stav a čas. Podle jednoho z autorů studie, profesora Tobiase Otterbringa, je hlavním důvodem blížící se doba zavíračky a zkracující se prostor pro oslovení potenciálního partnera. 

Dánská studie navázala na podobně koncipovaný výzkum z australského Sydney z roku 2010. Také zde badatelé navštívili během čtyř sobotních večerů hospodu a zjišťovali, jak se v čase a s množstvím zkonzumovaného alkoholu mění naše vnímání atraktivity. Australští respondenti ovšem nehodnotili vlastní (sebe)atraktivitu, nýbrž atraktivitu dalších návštěvníků. I zde vědci zaznamenali s přibývajícím časem vyšší hodnocení přitažlivosti u mužů i u žen.

TIP: Partnerská ruleta: Jak na výběr ideálního partnera pohlížejí biologové?

Závěry obou badatelských týmů jsou až překvapivě podobné. Zatímco míra vnímání naší (sebe)atraktivity i atraktivita našich protějšků v čase stráveném v baru roste, množství zkonzumovaného alkoholu v tom hraje jen okrajovou roli. Určujícím je podle dánských i australských vědců blížící se čas zavírací hodiny, a tím i zmenšující se prostor pro zaujmutí potenciálního partnera.


Další články v sekci