Ochránci dobytka i čarodějové: Co museli umět a znát pastýři

Až do druhé poloviny 19. století vyháněl u nás na pastviště dobytek pastýř. Co všechno musel umět?

27.07.2016 - Roman MalachObecní slouha býval v každé vesnici velmi důležitou osobou, neboť mu byl po velkou část roku svěřen veškerý dobytek mimo tažné koně a dojné krávy. Nejednalo se o povolání stálé, obec každoročně na podzim vybírala nového, stejně jako ponocného, hajného a další obecní zaměstnance. Byla to ale náročná práce a málokdo zvládl vše, co se od dobrého pastýře požadovalo. Proto většina u ní zůstávala celý život a někdy se povolání dědilo z otce na syna.

Všestranné povolání

Nestačilo totiž jen stádo vyhnat na pastvu a navečer je zase zahnat domů. Pastevec musel zvířatům rozumět, musel zvládnout přivést dobytek na určenou pastvinu a dohlédnout, aby se tam opravdu napásl, aby se nerozběhl do polí, když byl obtěžován střečky nebo ovády nebo když při pasení narazil na zemní hnízdo vos či sršňů. Jindy zase bylo nutné krávy, které se trkaly, rozhánět. Musel hlídat, aby nějaký kus nezaběhl do bažiny nebo nespadl ze skály. Stádo bylo také třeba ochránit před zloději, před uřknutím nebo uhranutím, ale i před vlky a další dravou zvěří. Většina pastýřů byla také zdatnými zvěrolékaři, myškaři, rasy a ani čarovné praktiky jim nebyly cizí¨.

Při každodenním pobytu v přírodě dokázal pastýř na základě chování zvířat úspěšně předpovídat počasí. Vypozoroval také, jaké byliny měly na dobytek omamné a otravné účinky, proto byl hlavním obecním zvěrolékařem, uměl léčit všechny zvířecí neduhy a pomáhal i při telení a bahnění. Pokud krávu poštípal had, léčil ji zaříkáním: „Ve jménu Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého žehnám s Panem Ježíšem to hovado (jméno krávy) toho hospodáře (jméno a příjmení hospodáře) od uštknutí hada, hadice, štíra a štiřice, to slyšte, vy všechny potvory mikule a klule, od toho mi dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý.“ To zopakoval třikrát po sobě a pak řekl třikrát „Amen“. Někteří zkušení pastýři dokázali modlitbami k sv. Blažeji, svému patronu a ochránci stád, zabezpečit stádo před vlky nebo zaříkáním odvádět bouřková mračna pryč od vesnice a od vzrostlého obilí.

  • Zdroj textu

    Živá historie 10/2014

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci