Vzkvétající zahrady termitů: Jak vypadá život uvnitř termitiště?

Vnitřek termitího hnízda pro většinu lidí zůstává tajemstvím. Proto vám nabízíme pohled do této fascinující kolonie, která má statečné obránce vybavené různými zbraněmi, údržbáře, uklízeče a rovněž čety obratných zahradníků

22.05.2021 - Pavel KrásenskýPřestože jsem naprosto fascinován mravenci, považuji za zajímavé i další skupiny bezobratlých živočichů. Jednou z nich jsou termiti, kteří bývají s mravenci často spojováni nebo dokonce zaměňováni. Jde však o dva zcela odlišné hmyzí řády. Mravenci patří mezi blanokřídlé (Hymenoptera), zatímco termiti mají svůj vlastní řád Isoptera. Termiti nejsou příbuzní mravenců, ale v zoologické taxonomii mají mnohem blíže k švábům. 

Termitiště s klimatizací

Termiti obývali naši planetu již před více než 100 miliony let, tedy ještě dávno před tím, než se na Zemi objevili obratlovci. Dodnes se s nimi můžete velmi často setkat v tropických a subtropických oblastech. Svá hnízda si budují v zemi, ve dřevě nebo si je staví na stromech. Termití kolonie jsou velmi početné a v hnízdech často bývá i několik milionů jedinců.

Přes tuto „kapacitní náročnost“ umí termiti své příbytky postavit s obdivuhodnou přesností a účelností. Uspořádání vnitřních struktur umožňuje v termitišti udržovat prakticky stálou vnitřní teplotu, bez ohledu na vnější podmínky. Bez přehánění se tedy dá říct, že tento nepatrný hmyz si dokáže vybudovat perfektně fungující klimatizaci. 

Houby pro dobré trávení

Velké množství jedinců na jednom místě samozřejmě kromě ubytování vyžaduje i dostatek jídla. Termiti se živí nejrůznější rostlinnou potravou, ať už jsou to trávy, dřevo nebo dokonce trus býložravců. Zcela mimořádná je jejich schopnost trávit celulózu. Aby to ale dokázali, musejí jim v tom pomáhat různé bakterie, bičíkovci nebo brvitky, které mají ve střevech. 

Kromě toho jsou téměř všechny druhy termitů schopny pěstovat houby, které jsou nejen potravou, ale zároveň jakousi „zažívací sodou“. Ve většině termitišť se proto nacházejí tzv. houbové zahrady, které vypadají jako výtvor avantgardního sochaře. Termiti houby požírají společně se špatně stravitelnou potravou, již jsou schopni strávit právě díky enzymům obsaženým v houbách. 

Na návštěvě v „sídlišti“

Při pobytu v Malajsii jsem měl možnost intenzivně pozorovat jednu z termitích staveb. Bylo to na místě vzdáleném několik kilometrů od naší stanice, kde si termiti v jílovité stěně podél lesní cesty zbudovali dokonalé podzemní sídliště. V materiálu ideální konzistence vytvořily armády drobného hmyzu kulaté komůrky, v jejichž středu je umístěna tzv. houbová zahrada. Jedná se o několikapodlažní dokonalou stavbu z rozkousaného a slinami spojeného organického materiálu. Takových houbových komůrek, jež jsou navzájem spojené důmyslným systémem chodeb, má jedna kolonie několik. 

Posadil jsem se k jednomu z hnízd ve stěně a dlouhé minuty jsem se na ně díval. Bylo úžasné sledovat ty úplně bílé drobné tvory, jak se obratně pohybují ve své zahradě a udržují vše čisté. Občas jsem zahlédl vojáky, jak buší hlavou o stěny chodbiček a tak komunikují s ostatními termity.

Každý má svůj úkol

Podobně jako u mravenců, i termiti mají různé kasty, jejichž příslušníci se věnují konkrétním činnostem. Velcí vojáci s mohutnými kusadly vše střeží a při narušení hnízda ihned vyrážejí proti útočníkům. Jejich bolestivé kousnutí jsem si několikrát sám nechtěně vyzkoušel. A i přesto, že se jedná o malého tvora, jeho útok je díky masivní hlavě a silnému stisku opravdu citelný. Navíc jsou někteří termití vojáci téměř 1,5 cm velcí.

Vojáci jiných druhů jsou vyzbrojeni odlišnou zbraní. Jedná se o nápadný výrůstek na hlavě. Jde vlastně o vyústění žlázy, která produkuje velmi lepkavou látku. Ta látka velmi rychle schne a pokud je vystřelena proti narušiteli, ten je po krátké době znehybněn lepkavými a rychle schnoucími vlákny. 

TIP: Výkonná mravenčí navigace: Kratší trasa nemusí být rychlejší

Další kastou jsou drobnější termití dělnice nebo dělníci, kteří se starají o chod hnízda. I přesto, že tato kasta má pohlavní orgány, není schopna rozmnožování. Důvod je velmi prozaický, všichni jedinci jsou sterilní. Shánějí potravu, krmí ostatní termity, uklízejí, starají se o královnu, odnášejí zbytky z termitiště a samozřejmě se starají i o houbové zahrádky, které by bez každodenní údržby nepřežily. Často můžete vidět i mladé, ještě zcela bílé jedince, kteří se již zapojují do běžných činností v termitišti.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    Pavel Krásenský (se souhlasem k publikování)


Další články v sekci