Z civilisty vojákem: Jak vstoupit do Armády České republiky (1)

V souvislosti se zhoršující se mezinárodněpolitickou situací dostává česká armáda poslední dobou více peněz ze státního rozpočtu. Díky tomu si může dovolit ve větší míře nabírat nové rekruty

18.07.2017 - Vojtěch BorekKdo všechno je ke službě v armádě způsobilý? Kromě plnoletosti a trestní bezúhonnosti musí uchazeč mít dokončené alespoň učňovské vzdělání a nesmí být členem žádné politické strany nebo odborové organizace. Zajímavostí je požadovaná výška nového brance. Už je dávno pryč doba, kdy pruský král Friedrich II. přijímal do armády jen ty nejvyšší muže, ale přesto existují i u nás určitá omezení. Pro muže je stanovena minimální hodnota 160 cm, pro ženy pak o 5 cm nižší. Chemici a osádky tanků a samohybných tanků (kromě řidiče) pak mohou měřit nejvýše 185 cm. Své zvláštní předpisy má v tomto směru Hradní stráž, která požaduje brance s výškou 176–188 cm.

Od registrace k lékaři

Pokud si jste svým rozhodnutím obléci uniformu jisti, musíte navštívit náborovou internetovou stránku www.kariera.army.cz, kde se zaregistrujete k budoucí službě vojáka z povolání, popřípadě člena aktivních záloh nebo účastníka dobrovolného cvičení. V prvním jmenovaném případě vyplníte kromě základních údajů také preferované posádkové město a své vysněné služební zařazení. Na výběr je celkem 26 možností od střelce či průzkumníka přes ženistu a mechanika až po právníka nebo kuchaře. Následuje čekání na telefonickou výzvu rekrutačního střediska, která odstartuje dlouhý přijímací proces.

Uchazeč o službu si osobně podá žádost o povolání do služebního poměru a podepíše čestné prohlášení, že není politicky aktivní. Poté dostane formuláře k zdravotním prohlídkám, které musí absolvovat ve vojenské nemocnici v Praze, Brně nebo Olomouci. Lékaři si budoucího vojáka opravdu důkladně proklepnou – čeká jej vyšetření moči a krve, zraku, sluchu a řeči, rentgen hrudníku, EKG, neurologické, orientační a kožní.

Případně mohou přijít na řadu i další prohlídky, pokud lékaři naznají, že je to nutné. Samostatnou kapitolu pak tvoří psychologická vyšetření. Na zájemce o službu čekají stovky otázek týkajících se jeho vztahu k rodině a bývalým partnerům, motivace vstupu do armády či jeho sklonům k agresivnímu chování. Byť se psychologické testy mohou zdát jako banální, právě na nich vždycky snaha mnoha uchazečů ztroskotá.

Od lékaře  do Vyškova

V případě úspěšného absolvování všech vyšetření budoucí voják směřuje opět do rekrutačního střediska, kam si již přinese velké množství různých dokumentů včetně dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, rodného listu, výpisu z rejstříku trestů a všech možných dokladů o dosažené jazykové úrovni nebo získaných kvalifikacích (například řidičský průkaz). Následně se uchazeč objedná do takzvaného výběru, který probíhá v odděleních pro výběr personálu v Praze a Olomouci.

Jako první je na řadě zkouška fyzické zdatnosti, která se skládá ze čtyř částí. Muži do 30 let věku (starší uchazeči mají nižší normy) musí zvládnout 33 sedůlehů za minutu, zatímco ženy o pět méně. Kliky dělají pouze muži, a aby prošli, musí jich zvládnout za půl minuty 19. Třetí část zkoušky představuje skok snožmo do vzdálenosti minimálně 182 cm (u žen 144 cm) a vše zakončuje zátěžový test. Uchazeč šlape na rotopedu a senzory hodnotí jeho výkon ve wattech přepočítaný na jeden kilogram tělesné hmotnosti při tepové frekvenci 170 tepů za minutu.

TIP: Krok za krokem: Jak se stát příslušníkem Francouzské cizinecké legie

Po absolvování všech fyzických testů pokračuje uchazeč do poradenské části výběru, kde mu je nabídnuto volné služební místo. Armáda vychází z výsledků všech předchozích šetření a pokouší se zvolit takové služební zařazení, které co 
nejvíce využije uchazečových schopností. Pokud budoucí voják souhlasí, tak se rovnou dozví, kdy se má hlásit ve Vyškově k začátku svého výcviku.


Dokončení: Jak vstoupit do Armády České republiky (2)


  • Zdroj textu

    VOJSKA Armáda České republiky

  • Zdroj fotografií

    Ministerstvo obrany České republiky


Další články v sekci