Za nové uspořádání: Prusko uzavřelo s Rakouskem Pražský mír
Prvním krokem k omezení vlivu Rakouska v Německu byl zánik Svaté říše římské. Tehdy jistě mocného císaře Františka nenapadlo, že uběhne pár desetiletí a postavení habsburského kolosu ve střední Evropě se výrazně promění. Definitivně ztratila podunajská monarchie na západě slovo 23. srpna 1866. Pražský mír nejen ukončil prusko-rakouský konflikt, ale s konečnou platností potvrdil rozpuštění Německého spolku. V praxi to neznamenalo nic menšího než zásadní zvrat událostí vedoucí ke sjednocení Německa.


Další články v sekci