Záhadná smrt Ladislava Pohrobka: Kdo „pomohl“ králi na onen svět?

13.04.2017 - Josef Veselý

Zabíjel mor nebo mocichtiví páni?

Malý král -<p>Ve věku 13 let byl mladý panovník zvolen a korunován i českým králem</p>
Malý král -

Ve věku 13 let byl mladý panovník zvolen a korunován i českým králem


Reklama

Eneáš Silvius Piccolomini napsal: „Jedni smrt přičítali nemoci, druzí jedu. Němečtí lékaři, kteří nejvíce pečovali o jeho zdraví, po návratu do Rakous veřejně prohlásili, že jakmile král onemocněl a oni byli přivoláni, rozpoznali zjevné známky smrti jedem a že se neodvážili v cizí zemi oznámit, co spatřili. Že se obávali moci těch, jejichž zločinem král zahynul.“ 

Hlavní podezřelí

Okamžitě se objevila jména dvou podezřelých – Jiří z Poděbrad a Jan Rokycana. Na Jiřího by asi padl temný stín za všech okolností. Vysvětlování bleskové smrti morem podezření z úkladného útoku ještě znásobovalo. Byl Jiří z Poděbrad vrahem krále Ladislava? Zabil ho, aby se sám dostal na český trůn?

„Jiří Poděbradský byl prý královým nepřítelem již tehdy, když vytáhl k Dunaji a nechtěl vstoupit do Vídně, protože mu král byl bez příčiny podezřelý. Strach naplňuje mysli vědomé si zločinu. Těm, jejichž duše je bezúhonná, se všechno zdá být bezpečné. A Jan Rokycana, ten se králi nikdy nelíbil, a vyšlo to najevo, když mu jednou, nesoucímu svátost, neprokázal úctu. A ani mně není neznámo, že se rozšířila pověst, že se král rozhodl slavit svatbu v Praze proto, aby (až se tam sejdou katoličtí páni) mocnou rukou pozajímal kacíře a ukončil konečně husitské šílenství.

To předvídali Rokycana i Poděbradský a připravovali smrt krále pro svoje bezpečí. Ani já bych nemohl snadno říci, co se mi z toho zdá pravděpodobnější, a neodvažoval bych se uvádět věci nejisté jako jisté. Promýšlím výroky druhých a píši více, než věřím. Jisté je ale to, že kromě Rokycany, o němž každý soudil, že mu králova smrt byla velice vítaná, Jiří i ostatní pánové království byli po králově smrti velice zarmouceni a po celém království byl všeobecný smutek.“ Tolik úryvek z Historie české Eneáše Silvia Piccolomoniho, pozdějšího římského papeže Pia II.

Kosti odhalují pravdu

Závěry o tom, že královu smrt nezpůsobil mor, potvrdil v roce 1984 antropolog profesor doktor Emanuel Vlček, který zkoumal kosterní pozůstatky Ladislava Pohrobka. Vyloučil jako možné příčiny smrti těžké infekce, například mor, smrtící sepsi, smrtící salmonelózu, ale i otravu arzénem nebo dalšími anorganickými jedy, případně botulotoxinem.

V lednu 1985 proběhlo makroskopické vyšetření Ladislavových kosterních pozůstatků a byla objevena mnohočetná osteolytická ložiska (osteolýza je rozpad kostí), kterými jsou královy kosti prostoupeny doslova od hlavy až k patě. Český král zemřel na zhoubnou krevní chorobu bílých krvinek, tedy akutní leukémii. 

  • Zdroj textu:

    Svět 4/2007

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Berínská zeď měřila 165 km (45 km na hranici Východního Berlína, 120 km čítala hranice mezi Západním Berlínem a Braniborskem).

Zajímavosti

Podle OSN závisí v současnosti na odsolené vodě zhruba 1 % obyvatel planety. Do roku 2025 by mohlo jít až o 14 % lidí. 

Zajímavosti
Historie

V polské vesnici Osłonki odkryli společnost s bohatými i chudými ze samotného počátku neolitu.

Věda

Shermany ve velkém využíval také Izrael.

Válka

O stavbě mešity rozhodl sám král Hassan II. V roce 1980 prohlásil, že chce dát Casablance velkou a krásnou budovu, na kterou bude město hrdé do konce časů.

Cestování

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907