Záhadná smrt Ladislava Pohrobka: Kdo „pomohl“ králi na onen svět?

13.04.2017 - Josef Veselý

Zabíjel mor nebo mocichtiví páni?

Malý král -<p>Ve věku 13 let byl mladý panovník zvolen a korunován i českým králem</p>
Malý král -

Ve věku 13 let byl mladý panovník zvolen a korunován i českým králem


Reklama

Eneáš Silvius Piccolomini napsal: „Jedni smrt přičítali nemoci, druzí jedu. Němečtí lékaři, kteří nejvíce pečovali o jeho zdraví, po návratu do Rakous veřejně prohlásili, že jakmile král onemocněl a oni byli přivoláni, rozpoznali zjevné známky smrti jedem a že se neodvážili v cizí zemi oznámit, co spatřili. Že se obávali moci těch, jejichž zločinem král zahynul.“ 

Hlavní podezřelí

Okamžitě se objevila jména dvou podezřelých – Jiří z Poděbrad a Jan Rokycana. Na Jiřího by asi padl temný stín za všech okolností. Vysvětlování bleskové smrti morem podezření z úkladného útoku ještě znásobovalo. Byl Jiří z Poděbrad vrahem krále Ladislava? Zabil ho, aby se sám dostal na český trůn?

„Jiří Poděbradský byl prý královým nepřítelem již tehdy, když vytáhl k Dunaji a nechtěl vstoupit do Vídně, protože mu král byl bez příčiny podezřelý. Strach naplňuje mysli vědomé si zločinu. Těm, jejichž duše je bezúhonná, se všechno zdá být bezpečné. A Jan Rokycana, ten se králi nikdy nelíbil, a vyšlo to najevo, když mu jednou, nesoucímu svátost, neprokázal úctu. A ani mně není neznámo, že se rozšířila pověst, že se král rozhodl slavit svatbu v Praze proto, aby (až se tam sejdou katoličtí páni) mocnou rukou pozajímal kacíře a ukončil konečně husitské šílenství.

To předvídali Rokycana i Poděbradský a připravovali smrt krále pro svoje bezpečí. Ani já bych nemohl snadno říci, co se mi z toho zdá pravděpodobnější, a neodvažoval bych se uvádět věci nejisté jako jisté. Promýšlím výroky druhých a píši více, než věřím. Jisté je ale to, že kromě Rokycany, o němž každý soudil, že mu králova smrt byla velice vítaná, Jiří i ostatní pánové království byli po králově smrti velice zarmouceni a po celém království byl všeobecný smutek.“ Tolik úryvek z Historie české Eneáše Silvia Piccolomoniho, pozdějšího římského papeže Pia II.

Kosti odhalují pravdu

Závěry o tom, že královu smrt nezpůsobil mor, potvrdil v roce 1984 antropolog profesor doktor Emanuel Vlček, který zkoumal kosterní pozůstatky Ladislava Pohrobka. Vyloučil jako možné příčiny smrti těžké infekce, například mor, smrtící sepsi, smrtící salmonelózu, ale i otravu arzénem nebo dalšími anorganickými jedy, případně botulotoxinem.

V lednu 1985 proběhlo makroskopické vyšetření Ladislavových kosterních pozůstatků a byla objevena mnohočetná osteolytická ložiska (osteolýza je rozpad kostí), kterými jsou královy kosti prostoupeny doslova od hlavy až k patě. Český král zemřel na zhoubnou krevní chorobu bílých krvinek, tedy akutní leukémii. 

  • Zdroj textu:

    Svět 4/2007

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Starší ženy často nepovažují nošení kruhů za nic mimořádného. Za dlouhá léta si na těžkou ozdobu zvykly.

Zajímavosti

Pistole na drony DroneGun MkIII

Věda

Geostacionární komunikační satelit SES-15

Reklama
Historie

Párek supermasivních černých děr před srážkou

Vesmír

Obrněné automobily SdKfz 222 se používaly hlavně pro předsunutý průzkum

Válka

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907