Zamilovanost na zavolanou: Vytvořte si citový vztah za pouhých 45 minut!

Lidské úsilí vynalézt elixír lásky můžeme sledovat napříč historií. Lidé se léta snažili převzít nad zamilovaností kontrolu. Chtěli si nejen sami vybírat, do koho se zamilují, ale také hledali způsob, jak přimět k lásce toho druhého

17.07.2016 - Lada ŠvadlenkováI dnes považujeme zamilování za něco mimo naše rozhodovací schopnosti. Psychologie jako věda to však vidí jinak. Existuje mnoho teorií, jak zamilovanost podpořit a přímo si k ní dopomoct. Zamilovanost, ale i láska totiž představují pocity, které můžeme ovlivňovat, a dokonce aktivně budovat.

Jak se zamilováváme?

Jedna z teorií vysvětluje pocit zamilování jako kombinaci tělesného vzrušení a přiřazení emocí ke druhé osobě. V praxi to znamená, že v situacích, kdy jsme rozrušení, stresovaní, nadšení či vystrašení a setkáme se s někým, kdo je nám sympatický, můžeme směs pocitů vyhodnotit jako zamilování.

Zázraky medicíny

Magazín o medicíně, biologii, fyziologii a zázracích nejen lidského těla

Článek čerpá z nového časopisu redakce magazínu 100+1 – Zázraky medicíny. Z pestré plejády témat, kterými se stoplusjednička zabývá, v něm najdete témata která se týkají každého z nás – lidského zdraví.

 Více informací najdete na www.epublishing.cz

K pocitu zamilovanosti přispěje i zvýšený srdeční tep a vyplavování adrenalinu. V roce 1974 byl v souvislosti se sexuální atraktivitou v rámci experimentu zkoumán dokonce i strach. Psychologové Donald Dutton a Arthur Aron potvrdili, že u mužů se může vnímání sexuální přitažlivosti zesílit právě v podmínkách vyšší úzkosti či obav.

Budujme intimitu!

Láska je ovšem komplikovanější pocit a i v psychologii se spojuje s intimitou a vzájemnou blízkostí. Láska a náklonnost totiž souvisejí s odhalením se druhé osobě a s přijetím našeho protějšku. Na způsobu, jak docílit pocitu intimity a sblížení, pracoval Arthur Aron s kolegy ve své další studii.

Výsledky několika na sebe navazujících prací byly přitom velmi zajímavé. Aron spolu s dalšími vědci vymyslel dotazník pro náhodně spárované dvojice, který měl mezi těmito neznámými lidmi vyvolat pocit vzájemné blízkosti – a to za pouhých 45 minut! Otázky byly sestaveny tak, aby umožnily postupně se partnerovi odhalit, a v krátkém čase tudíž podpořit otevřenost a přijetí ve vztahu k druhému. Výsledkem byl ve většině případů pocit blízkosti, který účastníci výzkumu hodnotili jako nadprůměrný.

Dotazníkový elixír lásky?

Jednalo se opravdu o dotazníkovou verzi elixíru lásky? To samozřejmě nelze potvrdit. Svědectví účastníků jsou ryze subjektivní a nemůžeme si být jisti, s jakými typy vztahů tento nový vztah srovnávali. Na výsledky výzkumu mohly mít vliv také podmínky, za jakých se uskutečnil.

Dotazník si však můžeme představit jako jistý urychlovač vývoje vztahu. A jelikož na otázky odpovídají oba zúčastnění, fungují odpovědi nejen jako prostředek k poznání druhého, ale také coby zdroj informací o sobě samém.

Experiment na doma

V každém pořadu, který prezentuje nějaké experimenty, slyšíme větu: „Tohle doma nezkoušejte!“ Mandy Len Catronová se však rozhodla zariskovat a otázky z výše popsaného pokusu využít. Všechno pak podrobně popsala v článku „To Fall in Love With Anyone, Do This“ („Pokud se chcete zamilovat do kohokoliv, udělejte tohle“).

Mandy strávila večer v baru se svým známým a prošla s ním všechny sety otázek. Oba věděli, k čemu dotazy slouží, a znali tedy veškerá rizika. Jak jistě tušíte, stal se z nich pár. Nezačali spolu ovšem chodit hned. Mandy popisuje, že naopak právě díky tomu, že se sblížili tak rychle, čekali celé měsíce, kam jejich vztah povede a zda jsou vzájemné pocity stálé a autentické.

Otázkami k zamilovanosti

Pokud se stejně jako Mandy rozhodnete otázky použít, pravděpodobně už máte představu, čeho chcete docílit. Možná kolem sebe se svým budoucím partnerem kroužíte a hledáte jen způsob, jak se víc sblížit či jak prolomit nějakou bariéru, která vám v tom brání.

Sada otázek z popsaného pokusu vám nezaručí dlouhotrvající vztah. Jde však rozhodně o způsob, jak se s někým lépe poznat. Cest existuje mnoho, ale ať už zvolíte kteroukoliv z nich, mějte na paměti, že pocity lásky, blízkosti a intimity je třeba společně dlouhodobě budovat.

Uložit

Uložit

  • Zdroj textu

    Zázraky MEDICÍNY

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci