Zemřel Mayer Amschel Rothschild, zakladatel slavného bankovního domu
Rodina, jejíž jméno zní dodnes. Rothschildové. Její zakladatel Mayer Amschel Rothschild nepoložil pouze dynastické základy, ale stál také u zrodu slavného rodinného impéria. Když 19. září 1812 zemřel, zanechal svým dědicům otevřené dveře do světa bankovních spekulací.

TIP: Nejslavnější rodina Evropy: Seznamte se s Rothshildovými

Už jeho otec dokázal vydělat jmění jako zlatník a směnárník. Mayer šel v jeho stopách a navázal kontakty s kurfiřtem Vilémem Hessenským, který zdědil obrovské majetky a se správou mu pomáhal právě Rothschild. O tom, že přičichl k životu vyšších vrstev svědčí fakt, že pro své potomky vybíral pouze partnery ze záměžných rodin a dodržoval tak tradici knížecích domů, kdy se sňatky uzavíraly jen mezi členy ze stejných společenských kruhů.

 


Další články v sekci