Zemřel reformátor školství Ferdinand Kindermann
Moderní školský systém v Čechách je neodlučitelně spjat se jménem Ferdinanda Kindermanna. Duchovní, který zemřel 25. května 1801, získal takovou popularitu, že ho do svých služeb přijala Marie Terezie i její syn.

Během studijní cesty se seznámil s dílem Johanna Ignáce Felbigera, který se nejen věnoval školské problematice, ale také reorganizoval školství v Lužici. Po jeho vzoru začal Kindermann spřídat plány na reformu školské sítě na domácí půdě. Jeho činnost neušla bystrému oku císařského dvora. Marie Terezie ho pasovala na nejvyššího školského dozorce pro Čechy a o pár let později osvíceného duchovního dokonce povýšila do rytířského stavu.

Úpěšně se mu vedlo také za vlády Josefa II., který Kindermanna za zásluhy na poli školství jmenoval vyšehradským proboštem a poté litoměřickým biskupem. Na jeho postavení nezměnil nic ani fakt, že působil ve společenství svobodných zednářů.


Další články v sekci