23. září 1938: Byli jsme připraveni bojovat!

23.09.2018 - redakce 100+1

V roce 1938 se Československo připravovalo na osudové střetnutí s třetí říší. Přípravy vyvrcholily 23. září 1938 vyhlášením všeobecné mobilizace. Nejen tímto klíčovým okamžikem, ale vším, co krizi předcházelo, se zabývá nová výpravná kniha Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

<p>Kniha Mobilisace 1938 obsahuje 42 vložených kopií unikátních dokumentů doby.</p>

Kniha Mobilisace 1938 obsahuje 42 vložených kopií unikátních dokumentů doby.


Reklama

Během „mobilizačního“ víkendu, až do neděle 23. září 2018, máte možnost získat publikaci od vydavatele za mimořádně výhodných podmínek.

Do vzrušené doby mezi vojáky a civilisty se přenesete díky desítkám přiložených historických artefaktů. Najdete mezi nimi např. českou a německou verzi vyhlášky o stanném právu, průkazku člena SdP, německé armádní mapy Olomouce a Bratislavy, vojenskou knížku nebo technické plány stíhacího letounu Avia B-534. Detailní mapy vás provedou složitou národnostní situací první republiky. Realitu bojů s nacistickými záškodníky dokumentují autentická hlášení či příkazy velitelům. Unikátní stavební plány pevnostního objektu jsou důkazem důmyslnosti čs. obrany. Zahraniční pohled ilustrují americké a britské časopisy i nacistická propaganda. Burcující, optimistické texty novin ve dnech mobilizace ukazují odhodlanost a vlastenectví obránců republiky.

Tvář generála Syrového, „legionářského Žižky“, na obálce amerického zpravodajského týdeníku LIFE pod titulkem „Velitel české armády“ (skutečně „české“, nikoliv „československé“, ačkoliv materiály uvnitř vydání ukazují na hluboký vhled cizích žurnalistů do situace v ČSR). Magazín LIFE  vyslal do Československa svoje fotoreportéry, aby koncem května 1938 publikoval rozsáhlý materiál o sudetské krizi. – Z knihy Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

Jmenovací dekret ministerského předsedy Jana Syrového z 22. září 1938 a ústavní slib členů vlády Jana Syrového z 23. září 1938 patří mezi 42 vložených příloh v knize Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

Obranná sestava a plány čs. armády. 1. armáda „Havlíček“ pod velením arm. gen. Sergeje Vojcechovského, 2. armáda „Jirásek“ pod velením arm. gen. Vojtěcha Luži, 3. armáda „Štefánik“ pod velením arm. gen. Josefa Votruby, 4. armáda „Neruda“ pod velením arm. gen. Lva Prchaly. – Z knihy Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

Technický výkres lehkého pevnostního objektu vzor 37, konkrétně typu A-180, patří mezi desítky vložených příloh v knize Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

Desatero pro velitele objektu lehkého opevnění byl souhrn základních pokynů, které měly zajistit obranyschopnost a udržení hlavního obranného postavení při nepřátelském útoku. Bojový úkol pro osádku pevnostního objektu byl souhrnem rozkazů, které měla osádka splnit před bojem a poté i v průběhu střetnutí s nepřítelem. Konkrétně tyto dokumenty byly vydány velitelstvím Pěšího pluku 26. – Z knihy Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada. 

Pohlednice s „Hitlerovým“ řopíkem. Po odstoupení Sudet se čs. opevnění stalo častým námětem na německých pohlednicích – a svým způsobem turistickou atrakcí. Německý nápis říká: „Bunkr Čechů, navštívený Vůdcem 6. 10. 1938“. Během své triumfální jízdy zabraným pohraničím v říjnu 1938 Hitler navštívil i několik pevnostních objektů a jedním z nich byl řopík u Mařenic. – Z knihy Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

Na zadní straně pohlednice její vydavatel natisknul tuto popisku: „Česká opevnění v Sudetech. V pohraničí byly ve vzdálenosti po 100 metrech zřízeny kulometné bunkry, vybavené vždy 3 kulomety. Mezi bunkry drátěné zátarasy a železní tzv. španělští jezdci jako nástrahy pro tanky.“ Pro zajímavost, text psaný rukou adresuje pohlednici panu Johannu Roschkemu, Welzow N. L. (Niederlausitz, tedy Dolní Lužice; dnes ve spolkové zemi Braniborsko), Waldstrasse 7. Jeho syn Hans v létě roku 1939 píše z Mimoně (poštovní razítko Niemes na zabraném sudetském území, 17. 6. 1939): „Milí rodiče! Náš tábor bohužel končí. V pondělí jedeme do Reichenbergu (Liberce), v úterý do Bodenbachu (Podmokel). Ve středu pravděpodobně dorazíme do Welzowa. Tady venku první den pořád pršelo. Buďte pozdraveni od Vašeho syna Hanse!“ Důkladné a zasvěcené překlady všech cizojazyčných dokumentů jsou součástí knihy Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

K popularizaci brannosti a armády byly ve 30. letech v Československu v masovém měřítku využívány i reklamní materiály. V nich byly na barevných obrázcích vysvětlovány nejen reálie ze života vojska, ale například i cviky, kterými se i „nevojáci“ měli udržovat v kondici. Ministerstvo národní obrany moderně zpracované grafiky využilo v řadě propagačních materiálů. – Z knihy Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

Mobilizační vyhláška z 23. září 1938. Dle místní situace byla vyhláška vyvěšována i v dalších jazycích, například v polštině nebo němčině. V rozhlase byla přečtena v den vyhlášení ve večerních zprávách ve 22.30 h, a to slovensky. Po vyhlášce následoval vlastenecký projev hlasatele zakončený: „Nech žije svobodné Československo!“ (V rádiu skutečně zaznělo, zřejmě z úst českého hlasatele, „svobodné“, nikoliv „slobodné“.) – Z knihy Mobilisace 1938 – Události, obránci, zrada.

Prostudujte si kompletní obsah publikace zde a podívejte se na seznam všech 42 přiložených artefaktů.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Velryby se potápějí za potravou a z hlubin stoupají zpět, pouze když se potřebují nadechnout. U hladiny pak vypouštějí výměšky bohaté na železo a dusík, jež slouží fytoplanktonu k růstu. 

Zajímavosti

Zmrzlý skřivan ze severovýchodní Sibiře

Věda

Šílený Mike s raketou na parní pohon

Vesmír

 Rozbíjení zvonů v rámci jejich rekvizice, Čechy 1915

 

Válka

Dvojbarevné oko

Sibiřský husky se pyšní zářivýma modrýma nebo hnědýma očima, přičemž se občas stává, že každé oko má jinou barvu. Dokonce dochází i ke křížení přímo v jednom oku, kdy je část modrá a zbytek hnědý. Psi jsou částečně barvoslepí a vidí některé odstíny žluté a modré. Ostatní barvy se jim jeví jako odstíny šedi.  

Zajímavosti

Brusinky s citrusy fungují jako účinná dezinfekce

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907