Antická inspirace: Monticello a Univerzita ve Virginii

22.01.2020 - Nikol Patíková

Thomas Jefferson nebyl jen třetím prezidentem Spojených států a autorem Deklarace nezávislosti, ale také schopným architektem. Při navrhování budov se přitom inspiroval především antikou

<p>Jeffersonův dům vznikl jako plantážnické sídlo.</p>

Jeffersonův dům vznikl jako plantážnické sídlo.


Reklama

Během roků 1769–1809 navrhl Thomas Jefferson své plantážnické sídlo v Monticellu a v letech 1817 až 1826 pak ideální „akademickou vesnici“ v Charlottesville, jež dodnes tvoří srdce Univerzity ve Virginii. Samotnou školu založil prezident v roce 1819, přičemž se její kampus považuje za jeden z nejkrásnějších v zemi. Mezi tamními absolventy bychom našli i spisovatele Edgara Allana Poea, malířku Georgiu O’Keeffeovou či další hlavu Spojených států Woodrowa Wilsona.

Talentovaný pan prezident

Jefferson nacházel inspiraci v antice, a tak jeho dům s kopulí v Monticellu podpírají portiky s dórskými sloupy, zatímco římsy a vlysy se odvozují od klasických římských staveb. Inspirační zdroje starého Říma je možné rozeznat i v akademické vesnici, kde se nachází rotunda vybudovaná po vzoru Panteonu a každý z deseti pavilonů na univerzitní půdě nabízí odlišnou lekci z klasické architektury. Při procházce kampusem nelze nevnímat rovněž další ideály tehdejšího světa, jakými byla svoboda a prosperita ve spojení se vzděláním.

Jefferson si liboval ve čtení klasických i pozdějších děl o stavitelství a designu, stejně jako se pečlivě vzdělával v evropské architektuře 18. století. Neustále přitom prohluboval také své znalosti z klasické filozofie. Široké studium se pak odrazilo i v návrzích pro Monticello a virginskou univerzitu, jimiž první muž země významně přispěl k rozvoji neoklasicismu ve Spojených státech.

Dědictví v ohrožení

Dům v Monticellu zůstal dodnes bez jediné změny, kromě několika malých úprav v polovině 20. století, mezi něž patřily ocelové nosníky na podepření podlah a regulace teploty a vlhkosti. Monticello i univerzita si zachovávají svou autenticitu, pokud jde o formy, vzory či materiály, a Nadace Thomase Jeffersona se o prezidentův odkaz stará tak, aby jej nezasahovaly žádné výrazné změny a uchoval si svou podstatu.

TIP: Nádhera ve stínu kokosovníků: Městečko Levuka na ostrově Ovalau

Jedinou zásadní proměnu prodělala rotunda v kampusu, a to po velkém požáru v roce 1895. Rekonstrukce se s plným pochopením Jeffersonových inspiračních zdrojů ujal architekt Stanford White. Největší hrozbu dnes pro zmíněné dědictví představuje komerční rozvoj v Monticellu, zatímco akademická vesnice se potýká s vlhkostí, znečištěním a invazivními druhy, jež napadají tamní zahrady.

Reklama
Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Nejstarší dosavadní doklad o užívání opia pochází z Mezopotámie - 3400 let př. n. l. Sumerové označovali mák setý, z něhož se opium získává, jako „radostnou rostlinu“. Samotný název „opium“  pochází ze starověké řečtiny (ópion) a znamená „šťáva z rostliny“. (foto: Unsplash, Tim Cooper, CC0)

Věda
Zajímavosti

O psy po zesnulé královně Alžbětě II. se podle britských médií bude starat její syn Andrew. (foto: Profimedia)

Revue

Jakýkoliv pokus o dodatečnou úpravu, umazání části textu nebo jeho vyškrábání perořízkem po sobě na ovčí kůži zanechal viditelnou vadu na povrchu. (ilustrační foto: PixabayCC0)

Historie

Příslušníci Wehrmachtu v civilu tráví slunečný den v jedné z francouzských vil. (foto: Wikimedia Commons, Joachim DöhlerCC BY-SA 4.0)

Válka

Neptun na výřezu snímku kamery NIRCam, ze 12. července 2022. (foto: NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph DePasqualeCC BY-SA 4.0)

Vesmír

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907