Boj o uherskou korunu: Protivníkem Ferdinanda I. byli šlechtic i sultán

Na přelomu středověku a renesance se ve střední Evropě odehrál politický zápas, který překreslil zdejší dynastickou mapu. Habsburkové získali český trůn a rozhodli se svést zápas také o Uhry

08.06.2019 - Marek VařekaPo brzké smrti Ladislava Pohrobka v roce 1457 zůstaly české země a Uhry bez panovníka a záleželo na politické reprezentaci stavů jednotlivých zemí, jak nastalou situaci vyřeší. Rozhodli se zvolit krále ze svých řad, Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína. Došlo tedy k něčemu nečekanému – před tradičními dynastiemi dostali přednost zemští šlechtici. Netrvalo však dlouho a hlavní slovo ve středoevropském prostoru získali Habsburkové, jmenovitě nový český král Ferdinand I. Habsburský.

Kdo ovládne Uhry?

Habsburkové ovšem současně usilovali také o uvolněnou uherskou korunu a hned v prosinci 1526 byl Ferdinand I. skutečně uherským králem zvolen, a sice jako bratr Marie Habsburské, vdovy po uherském králi Ludvíku I. Jagellonském. Země najednou měla krále dva, protože v listopadu část stavů zvolila sedmihradského knížete Jana Zápolského. Uhry se ocitly ve vnitřní válce, která měla pro zemi zničující dopad.

V první fázi se podařilo Ferdinandovi vyhnat Jana z Uher a ten nalezl útočiště u polského krále Zikmunda I. Starého, jenž měl za manželku Janovu sestru Barboru. Nakonec našel Jan věrného spojence v osmanském sultánovi Sulejmanovi Nádherném, jehož vojska se roku 1529 dostala až před Vídeň. Tehdy si rakouští Habsburkové vážně uvědomili, že v prostoru střední Evropy budou Osmané hrát důležitou roli, zatímco španělští Habsburkové považovali za rozhodující bojiště s Osmany Středomoří.

Situace v Uhrách se uklidnila až velkovaradínským mírem v roce 1538 – země byla rozdělena mezi dva panovníky s tím, že Jan Zápolský bude vládnout do své smrti a pak bude jediným králem Uher Ferdinand I. Potomci krále Jana Zápolského měli získat knížecí titul a rentu. Jenže Jan usiloval dlouhodobě o sňatek s královskou dcerou Zikmunda I. Starého Isabelou, což se mu v roce 1539 povedlo.

TIP: Záhada šikmého kříže: Zničil někdo uherskou korunu záměrně?

O více než třicet let mladší Isabela mu rok na to porodila syna Jana Zikmunda a šťastný Jan okamžitě nařídil velké oslavy, které ho však stály život – už před narozením potomka ležel po mozkové mrtvici upoutaný na lůžko. Podle dohody měl celé Uhry získat Ferdinand I. Nestalo se tak. Královna vdova Isabela vládla místo svého syna až do roku 1568 za podpory Osmanů. Jan Zikmund pak v části Uher panoval pouze dva roky, než v roce 1570 abdikoval ve prospěch Maxmiliána Habsburského. Tímto rokem získali Habsburkové také svatoštěpánskou korunu a dlouhá válka o uherské dědictví mohla být uzavřena.

  • Zdroj textu

    Tajemství české minulosti

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci