Byzantská misie na Velkou Moravu: Příchod Konstantina a Metoděje

Kníže Rostislav byl z příchozích pasovských duchovních čím dál tím méně nadšený, protože se na Velké Moravě začínali cítit jako doma. Rozhodl se situaci rázně vyřešit

30.03.2016 - Eva SvobodováCelá Rostislavova vláda byla poznamenána potýkáním se s franským vlivem a snahou vymanit se z něj. Ideálem mu byla nejen politická samostatnost, ale i církevní. Protože všechny cesty vedou do Říma, obrátila se tímto směrem i Rastislavova žádost o zřízení biskupství.

Odmítavý papež, přístupný císař 

Papež Mikuláš I. byl však už zainteresován spojenectvím s Rastislavovým protivníkem Ludvíkem Němcem, králem východofranské říše, proto pochopitelně odmítl. Rastislav tedy otočil svůj zrak směrem na východ a oslovil byzantského císaře Michaela III. U něj už pochodil lépe, ačkoli i on jeho žádost vyslyšel jen částečně. Neposlal na Moravu biskupa, ale misii, která měla tamní poměry nejprve prozkoumat a připravit podmínky pro další byzantské působení. Za těchto okolností přišli roku 863 na Moravu KonstantinMetodějem

Misie slaví úspěchy

Ještě než vyrazili Konstantin s Metodějem na dlouhou cestu na sever, podnikli přípravné práce ke svému budoucímu působení. Konstantin sestavil novou abecedu zvanou hlaholice, která písemně zachycovala hlásky řeči Slovanů. Tento jazyk je označován jako staroslověnština. Po vytvoření abecedy se pak bratři mohli pustit do překládání biblických textů. Co nestihli doma, dokončili později na Moravě. Tam dorazili onoho klíčového roku 863. 

TIP: Přišlo křesťanství na Velkou Moravu až s Cyrilem a Metodějem? Možná ne

Konstantin s Metodějem šli však ještě dál. Rozhodli se zavést slovanský jazyk také do liturgie. Mše, které byly doposud slouženy jen v latině, mohli lidé slyšet ve své vlastní řeči. Tento fakt významně napomohl christianizaci obyvatelstva.

Konstantin s Metodějem ovšem usilovali zejména o to, aby obyvatelstvo Velké Moravy nebylo pouze závislé na cizích učitelích, ale aby se i z řad místního obyvatelstva rekrutovali schopní duchovní. Zbýval ještě poslední krok v jejich misijním díle – vysvěcení jejich žáků na kněze. Tím by byla vytvořena domácí církevní hierarchie, jež dosud chyběla. A to se nakonec podařilo.


Další články v sekci