České orchideje jako zmenšený pozdrav tropů

27.06.2017 - Pavel Sekerka, botanik

Nejpočetnější čeledí rostlin na světě jsou orchideje, které se kromě četnosti vyznačují i neobyčejnou variabilitou květů a životních forem. Většina lidí si je spojuje výhradně s tropickými oblastmi, kde skutečně převážná většina orchidejí roste

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) -<p>Roste roztroušeně od nížin do podhůří. Daří se mu v listnatých lesích a křovinatých porostech zvláště na vápencích a opukách</p>
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) -

Roste roztroušeně od nížin do podhůří. Daří se mu v listnatých lesích a křovinatých porostech zvláště na vápencích a opukách


Reklama

Některé druhy orchuidejí se ovšem vyskytují i v mírném pásmu a malá část druhů dokonce zasahuje až k polárnímu kruhu, a to jak na severní tak na jižní polokouli.
Orchideje jsou vývojově mladá čeleď a tak v současnosti stále vznikají nové druhy, a to i v Evropě. Řada z evropských druhů je vázaná na tradičně obhospodařovanou kulturní krajinu s pastvinami a loukami. Za jejich rozšíření a rozvoj mohl člověk, který pro ně v historické době vytvořil příhodné podmínky. Dnes ale intenzivní zemědělské hospodaření a znečištění přírody těmto rostlinám nepřeje, a tak jsou v přírodě stále vzácnější.

TIP: Baobaby aneb Pozapomenutí králové sucha

Evropské orchideje mají, vyjma známého střevíčníku pantoflíčku, pouze drobné květy, jejichž krása a svébytnost vynikne teprve při pohledu zblízka. V Čechách roste kolem 70 taxonů vstavačovitých rostlin (orchidejí) a toto je tedy jen malá ochutnávka celé škály.

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Velikost: až 45 cm
Doba květu: květen až červen
Rozšíření: Evropa, Asie až po Sachalin a Koreu
Rozšíření v ČR: roztroušeně od nížin do podhůří
Ekologie: listnaté lesy, křovinaté porosty zvláště na vápencích a opukách
Ochrana: v ČR silně ohrožené, status CITES A

Vemeníček zelený (Coeloglossum viride)

Velikost: až 30 cm
Doba květu: květen až červenec
Rozšíření: střední a severní Evropa, Asie a Severní Amerika, Island
Rozšíření v ČR: roztroušeně od podhůří do hor
Ekologie: louky, světlé lesy, vřesoviště na kyselých půdách
Ochrana: v ČR silně ohrožené, status CITES B

Tořič včelonosný (Ophrys apifera)

Velikost: až 40 cm
Doba květu: červen až červenec
Rozšíření: Britské ostrovy, střední Evropa, Středomoří, Malá Asie, Krym, Kavkaz
Rozšíření v ČR: jižní a střední Morava
Ekologie: výslunné travnaté a křovinaté stráně, středomořské křoviny, lesostepi
Ochrana: v ČR kriticky ohrožené, status CITES B

Okrotice červená (Cephalanthera rubra)

Velikost: až 60 cm
Doba květu: květen a červen
Rozšíření: jižní, střední a východní Evropa, Malá Asie, severní Afrika
Rozšíření v ČR: roztroušeně od nížin do podhůří, většinou na vápencích
Ekologie: světlé listnaté lesy, lesostepi
Ochrana: v ČR silně ohrožené, status CITES B

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)

Velikost: až 50 cm
Doba květu: červen až červenec
Rozšíření: Evropa, severní Afrika, v Asii roste na východ po Himálaje
Rozšíření v ČR: roztroušeně od nížin do podhůří
Ekologie: louky, staré sady, světlé humózní listnaté lesy
Ochrana: v ČR ohrožené, status CITES B

  • Zdroj textu:

    Příroda 5/2011

  • Zdroj fotografií: David Vojtuš

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Lidský mozek je tvarovatelný a my můžeme pomocí meditace hrát aktivní roli při jeho přetváření.

Zajímavosti

Mimořádně silná magnetosféra obří planety s vyznačenými dráhami velkých měsíců.

Vesmír

Egyptská technika tetování se zřejmě podobala té dnešní: Jehlou se pod kůži vnášelo barvivo na bázi uhlíku, pravděpodobně saze.

Zajímavosti

Dvojice houfnic ML-20, které jsou dnes součástí expozice v Petropavlovské pevnosti v Petrohradu

Válka

Nové fluoreskující štítky jsou bez problémů poživatelné.

Věda
Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907