Cesta pro lidi i zvířata: Spojení divočiny a zemědělství může fungovat

Studie, která proběhla ve střední části Keni ukazuje, že soužití chovných a divoce žijících zvířat na stejném prostoru by mohlo být klíčem k záchraně africké divočiny…

25.01.2021 - Zuzana TeličkováZvyšování lidské populace vede k většímu tlaku na oblasti dříve vyhrazené divočině, ale zároveň se stále víc prosazuje turistický ruch (ten je v současnosti pochopitelně ohrožen, ale místní věří, že na nadlouho), v centru jehož zájmu je africká fauna – tady konkrétně například nosorožci, zebry Grévyho nebo psi hyenovití. Lidé proto odstraňují některé tradiční bariéry, aby tak mohli profitovat nejen ze zemědělství, ale díky přítomnosti divokých zvířat na svých pozemcích také z turismu. 

Toto soužití dobytka a divokých zvířat na stejném prostoru má své nevýhody: Častější zabíjení dobytka šelmami, větší potravní konkurenci býložravců o vodu a pastvu a také společné choroby přenášené klíšťaty – například theileriózu, Q-horečku nebo anaplazmózu krav.

Výzkum, který v Laikipii prováděli profesor Brian Allan a profesorka Felicia Keesingová, ovšem ukázal, že často praktikovaný postřik dobytka klíšťata hubícími prostředky nese své výsledky bez ohledu na to, zda jsou pozemky farem a divočiny sloučené, nebo oddělené. V procentuálním zastoupení infikovaných klíšťat nebyl žádný rozdíl mezi tím, zda je biologové sbírali na místech, kde dobytek nebyl vůbec chován, nebo na pozemcích, kde žil jak dobytek, tak divoká zvířata pohromadě. Celková hojnost klíšťat byla ovšem na spojených pozemcích o 75 % nižší než na místech vyhrazených pouze divočině!

TIP: Velká migrace bez diváků: Pandemie koronaviru sráží Afriku na kolena

Rovněž se ukázalo, že na sloučených pozemcích byla z nějakého důvodu vyšší kvalita pastvy než tam, kde žil jen dobytek nebo jenom divoká zvířata. Za zmínku stojí i to, že v místech s větší hustotou chovaných krav žilo méně divokých zvířat, ale tam, kde lidé chovali jen kozy nebo ovce, se jejich hustota na množství divokých zvířat neprojevila.

Příjmy místních lidí navíc z plných 70 % pocházely dohromady ze zemědělství a z turistického ruchu. Data tak naznačují, že za určitých okolností může být spojené využití pozemků pro farmaření a divoce žijící tvory funkční a všichni z něj mohou těžit.


Další články v sekci