Elektrická stimulace mozku může pomáhat s návaly strachu při fobiích

Němečtí neurovědci experimentují s vypínáním pocitů iracionálního strachu pomocí elektrické stimulace určitých oblastí mozku. První výsledky vypadají slibně.

23.12.2022 - Stanislav MihulkaStrach obvykle nepovažujeme za nijak zvlášť příjemný pocit. Je ale nesmírně důležitý – představuje totiž nezbytnou součást lidské schopnosti přežít. Pocit strachu spouští v lidském těle fyziologické reakce, které nás připravují na extrémní situace.

V řadě případů má strach své racionální opodstatnění – na strachu z pavouků, hadů ale i třeba na strachu z výšek není nic nerozumného. Tisíce let života člověka v přírodě nás zkrátka naučily, že osminozí tvorové představují riziko jedovatého pokousání. A totéž pochopitelně platí i pro hady.

U většiny lidí naštěstí obava z pavouků či hadů nepřeroste únosnou mez – pokud například žijeme v místech, kde se jedovatí hadi vyskytují jen zřídka, dochází u jistému racionálnímu vyhasnutí či potlačení pocitu strachu. V některých případech tomu tak ale nebývá (typicky v případě velmi traumatizujících zkušeností) a takový stav může přerůst v úzkosti, fóbie, deprese a další duševní obtíže.

Vypínač strachu

Co kdyby ale nadbytečný strach bylo možné vypnout nebo alespoň utlumit? Právě o to se snaží německý výzkum tým, který vede Christoph Szeska z Univerzity v Greifswaldu. Jejich metoda je založená na elektrické stimulaci určitých oblastí mozku. Výsledky výzkumu německých vědců nedávno uveřejnil odborný časopis Translational Psychiatry.

„Shodou okolností už víme, které oblasti mozku jsou spojené s vyhasínáním strachu,“ vysvětluje Szeska. „Chtěli jsme proto zjistit, zda neinvazivní elektrická stimulace těchto oblastí může zlepšit situaci v případech, kdy strach nevyhasíná a způsobuje lidem obtíže. Takový postup by mohl otevřít nové cesty v léčbě duševních obtíží.“

TIP: Bojíte se tmy? Podle vědců je váš mozek citlivější na světlo

Badatelé uspořádali experiment se 40 studenty, z nichž polovina podstoupila opravdovou léčbu a druhá polovina jen předstíranou léčbu. Šlo o dvojitě zaslepenou studii, v které studenti ani personál experimentu nevěděli, kdo podstupuje jaký druh léčby. Výsledky této pilotní studie jsou slibné, elektrická stimulace opravdu omezovala strach vyplývající z fóbií. Badatelé chtějí do budoucna svou metodu optimalizovat a přejít s ní do fáze klinických testů s pacienty.

A čeho se bojíte vy?

Diagnóza fobie představuje ve vyspělých státech nejčastější psychiatrickou diagnózu u žen a druhou nejčastější u mužů. Například v USA se týká až 18 % obyvatel, přičemž ženy jsou postiženy zhruba dvakrát častěji než muži. Mezi nejčastější patří chorobné strachy z výšek (akrofobie), z pavouků (arachnofobie), z létání (aerofobie), z uzavřených prostor (klaustrofobie) či z bouřek (astrafobie). Na opačném konci spektra jsou ojedinělé případy, které působí spíše kuriózně: Své odborné pojmenování už si vysloužila například:

  • tourofobie: strach ze sýrů
  • filematofobie: strach z líbání
  • spektrofobie: strach ze zrcadel
  • koumpounofobie: strach z knoflíků
  • pogonofobie: strach z vousů
  • alektrofobie: strach ze slepic
  • macrofobie: strach z dlouhého čekání
  • fernfobie: strach z kapradin

Další články v sekci