Enrico Fermi: Muž, který spustil první řízené štěpení jádra

Architekt prvního atomového reaktoru Enrico Fermi jej dokázal poprvé spustit v prosinci 1942. Fermiho úspěch přispěl také k zrychlení vývoje atomové bomby

24.08.2016 - Miroslav MašekNositel Nobelovy ceny z roku 1938 (za výzkum v oblasti radioaktivních prvků, 1938) Enrico Fermi (1901–1954) řídil stavbu prvního experimentálního jaderného reaktoru světa pod tribunami fotbalového stadionu Chicagské univerzity. Reaktor nazývaný Pile-1 obsahoval 45 000 grafitových cihel o hmotnosti přes 360 tun, které sloužily jako moderátor neutronů.

Palivo tvořilo šest tun uranových ingotů (kovových polotovarů) a 45 tun oxidu uranu. K řízení štěpné reakce sloužily kadmiové tyče zasouvané do reaktoru. Zařízení zahrnovalo i automatický systém s havarijní tyčí. Chybělo chlazení i ochranný plášť, takže štěpná reakce mohla probíhat maximálně několik desítek minut. Ke klíčovému experimentu došlo 2. prosince 1942.

Fermi vysunul z reaktoru havarijní tyč a posléze i regulační tyče. Kolem půl čtvrté odpoledne se mu podařilo dosáhnout kritického stavu a reaktor začal zvyšovat svůj výkon. Fermi nechal řízenou štěpnou reakci úspěšně běžet asi půl hodiny. I když reaktor disponoval pouze mizivým výkonem, experiment jednoznačně prokázal, že řetězovou reakci lze uskutečnit a vývoj jaderné zbraně je možný. Úspěch napomohl i k přesvědčení některých dosud váhajících armádních představitelů a k uvolnění peněz pro urychlení vývoje atomové bomby. 


Další články v sekci