Fridrich II. Veliký vs. Karel Lotrinský: Proběhla bitva u Chotusic
Hned po nástupu na trůn musela Marie Terezie, navzdory Pragmatické sankci, čelit útokům okolních zemí na habsburské dědictví. Nejaktivnějším agresorem byl pruský král Fridrich II., který zatoužil po Slezsku. A právě to 17. května 1742 vítězstvím v bitvě u Chotusic získal.

TIP: Evropa proti ženě: Marie Terezie a boj o rakouské dědictví

Fridrich se ve snaze zabránit habsburské armádě v cestě na Prahu rozhodl znovu povolat své vojáky do zbraně. Pruská armáda se rozložila mezi obcemi Chotusice a Žehušice, kde čekala na příchod habsburského vojska vedeného Karlem Lotrinským, švagrem samotné panovnice. I přes strategickou pozici neměli Prusové vítězství jisté. Během bitvy docházelo k přehazování úspěchu z jedné na druhou stranu, až nakonec přece jen zakotvil u Fridricha. Následně byla v Berlíně zahájena mírová jednání, která sice zajistila odchod pruských jednotek z Čech, ale současně znamenala ztrátu Slezska.


Další články v sekci