Hapax legomenon: Záhadný termín, který pomohl odhalit nepravost Rukopisu!

24.11.2020 - Radomír Dohnal

Hapax legomenon je slovo, které se v určité textu vyskytuje jen jednou. Tedy například zcela osamocený termín, který byl užit jen jedinkrát v jedné knize od jediného autora!

<p>Jeden z mnoha středověkých opisů Bible – rukopis pro klášter v Malmesbury. Také v Bibli se objevují hapaxy - tedy jakási kuriozita, stopa autora i často naprosto nesrozumitelný nesmysl.</p>

Jeden z mnoha středověkých opisů Bible – rukopis pro klášter v Malmesbury. Také v Bibli se objevují hapaxy - tedy jakási kuriozita, stopa autora i často naprosto nesrozumitelný nesmysl.


Reklama

O co tedy v případě hapaxu jde? O příklad extrémní jazykové vytříbenosti, gramatickou kuriozitu a tak trochu skrytý podpis autora. Záleží, jak se na to díváte. Pro příklady nemusíme chodit za hranice: ve staroslověnštině hapaxy reprezentují slova jako třeba požlát nebo posviecan. Používal je Bartoloměj z Chlumce, mistr slova a kanovník katedrály sv. Víta, kolem roku 1360. Což je dobře: pokud totiž v pozdějších textech na tato kuriozní slova narazíme, víme, že před sebou máme buď vášnivého čtenáře zmíněného pána, nebo jednoho z jeho žáků. Takových výrazů je totiž v každé knize jako šafránu, pokud vůbec. Hapaxy tak třebas vstoupily jako tvrdý lingvistický argument do debaty o pravosti Rukopisu královédvorského. Proč? 

Příliš podezřelé

Autor tohoto dnes již provaleného historického falza totiž užíval hapaxy jako na běžícím pásu. Slova jako pietný, jarohlavý a dlúhopustý se objevují jen zde, což je trochu neobvyklé. Žádné jiné zdroje taková slova neznají, byť na poslech znějí „velmi původně, staře a slovansky“.

I proto se dnes hapax používá jako stopa určitého autora, který se z nějakého důvodu odmítl pod své dílo podepsat. Příkladem může být proslulý dramatik William Shakespeare. Ten si, když nemohl připadnout na vhodné slovo, pohotově nějaký novotvar vymyslel. A dělo se to často. V jeho dílech se tak hapaxy vyskytují ve stále stejném procentuálním zastoupení.

Příklad? Shakespeare experimentoval s latinou, a vymyslel si slovíčko Honorificabilitudinitatibus. Označuje stav, kdy se někdo „stane hodným ocenění“. Kouzelné, že? Tohle šílené slovo se přitom v jeho díle objeví jen jedinkrát, v divadelní hře Marné lásky snaha.

Znovu je, jako vyjádření obdivu k mistru, užije až Charles Dickens v 19. století. Stejně originální je pak i termín hebenon. Ten značí jed, který byl nalit do ucha dánskému králi Hamletovi staršímu. A mimochodem, dnes známé slovo satyr, tedy rozmařilý lesní démon, použil poprvé také anglický divadelní bard.

Kolektiv Homérů

Za zmínku ale stojí i jiná fenomenální díla. Třeba Homérova Iliada a Odysea. Ta první v sobě nese hned 1 097 hapaxů, druhá pak 868. Co to znamená? Například velmi malou pravděpodobnost, že by je obě sepsal jeden a ten samý člověk. Spíš to vypadá na práci celého týmu učenců, kteří si často vypomáhali novými slovy, jejichž význam je srozumitelný pouze v širším kontextu.

Například termín panaōrios je tu naprostý unikát. Označuje něco, co je současně velmi předčasné a špatně načasované. S hapaxy pracoval i Dante, ve své Božské komedii. Přání šťastné cesty slovem ramogna totiž nikdo jiný, před tím ani potom, nepoužil. Co třeba golem? Termín označující zárodek se vyskytuje jen jednou jedinkrát: ve Starém zákoně v Knize žalmů. A tam také zůstane, než jej po staletích opráší spisovatel Gustav Meyrink.

Jako Římané

Křesťanský spisovatel Tertullianus ve 2. století také jako první a jediný použije termín Romanitas. Znamená to „dělat něco římsky, římským způsobem“. A pokud se někde v dochovaných spiscích té doby takové slovo objeví a my budeme marně pátrat po autorovi, bude Tertullianus naším horkým kandidátem. Někdy se ale jazykovědci pořádně potrápí.

TIP: Středověký trolling: Břitká satira rozhodně nebyla cizí ani středověkým mnichům

Význam slova polemophthoroisin je dodnes záhada. Zdá se, že by mohlo označovat „válku vedenou z marnosti, vedoucí k zahubení vlastních synů“. Ale protože bylo toto slovo užito jen jednou, a to v roce 673, nemáme moc jasno. Štěstí, že zvukomalebné latinské slůvko bacibbalum značící velmi atraktivní ženu, pochopili badatelé hned.

Hapax je prostě literární fenomén: kuriozita, užitečná stopa a dost často naprosto nesrozumitelný nesmysl. Přehlížet bychom je ale neměli. Jeden nikdy neví, kdy se nám budou hodit.

Kniha knih

Ve výčtu hapaxů rozhodně nemůže chybět Bible. Obsahuje jich přes 1 500. Co to znamená? Že se na tvorbě textu podílela opravdu velká spousta rozmanitých autorů, kteří nesrozumitelnost a zdlouhavost určitých pasáží přecházeli čerstvě vymyšlenými slovy. Některé části mají evidentně velmi blízko k řečtině, jiné k Římu, z dalších lze cítit Dálný Východ.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Ivanov byl rozhodnutý oplodnit ženy šimpanzím spermatem bez toho, že by jim prozradil, oč jde.

Zajímavosti

Kavachi je jednou z nejaktivnějších podvodních sopek Tichého oceánu.

Věda
Historie

Sugestivně tvarovaná reflexní mlhovina IC 2118 ze souhvězdí Oriona, zcela pochopitelně známější pod názvem Hlava čarodějnice, září především odraženým světlem hvězdy Rigel, kterou upřeně „sleduje“.

Vesmír

Srovnání velikostí sovětských obrněnců v památníku v pevnosti Brest. Zleva SU-100, T-44, T-34/85 a ISU-152.

Válka

Před 130 až 115 tisíci lety zase na našem území panovalo vlhké středomořské podnebí. Hladina moře v té době stoupla natolik, že se ze Skandinávie stal ostrov.

Zajímavosti

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907