CBD místo antibiotik? Konopí slibuje pomoc v boji s bakteriemi, viry i rakovinou

Kanabidiolu se připisují léčivé účinky na široké spektrum zdravotních problémů. Mnohé z nadějí, jež do něj vědci vkládali, se však nenaplnily. V čem je tato látka z konopí příslibem a ve kterých oblastech prokázala svůj přínos?

12.10.2023 - Jaroslav PetrKonopí je jednou z nejpoužívanějších drog na světě. Existuje sice jen několik zemí, kde je legální pro rekreační užívání, ale dlouhá řada zemí včetně České republiky ho legalizovala k léčbě. Lidé se nejčastěji uchylují k léčbě konopím v naději na zmírnění bolestí. Některým pacientům předepsal konopí pro tento účel lékař. Mnohem více lidí si však konopí ordinuje samo. Odhaduje se, že v Severní Americe, Evropě a Austrálii používá konopí k léčbě bolesti patnáct až třicet procent dospělých.

Názory expertů na přínosy konopí jako léku se různí. To platí i pro tlumení bolesti konopím. Velmi nadějně dopadají četné experimenty, při kterých je konopí (nebo v něm obsažené látky) použito k tlumení bolesti u laboratorních zvířat. Když však dojde na obdobnou léčbu u lidí, nejsou výsledky vždy tak přesvědčivé. Mezinárodní asociace pro studium bolesti kvůli nedostatku důkazů získaných kvalitním výzkumem neschvaluje plošné používání konopí (nebo v něm obsažených látek) proti bolesti. Názorně se ukázala spornost této léčby ve studii švédských lékařů publikované v předním medicínském časopise Journal of the American Medical Association.

Tým vedený Filipem Gedinem ze stockholmského Karolinska Institutet nasbíral data ze dvaceti studií provedených za účasti bezmála patnácti set pacientů. Do svých analýz zahrnuli vědci nemocné trpící širokou škálou bolestivých stavů. Tito lidé se kromě konopí léčili i jeho účinnými látkami, jako je tetrahydrokanabinol (THC) či kanabidiol (CBD), a někteří dostávali syntetické náhražky konopí, například nabilon. Pacienti užívali konopí nebo z něj odvozené látky různými způsoby – v pilulkách, ve sprejích a ve formě olejů. Mnozí konopí kouřili. Na základě nashromážděných dat došli Gedin a spol. k závěru, že konopí netlumí bolest lépe než placebo.

Rozporuplné výsledky léčby konopím mohou padat na vrub pestrého spektra biologicky aktivních látek, které se v konopí setém nacházejí – konopí jich obsahuje stovky. Více než sto těchto látek patří stejně jako THC a CBD do kategorie tzv. kanabinoidů. Ty se mohou v různých odrůdách a liniích konopí setého vyskytovat v odlišných množstvích a poměrech. Na jejich obsah v rostlinách mají vliv i podmínky při pěstování nebo způsoby zpracování sklizně.

Lék na rakovinu?

Účinek THC, CBD a dalších kanabinoidů je obvykle spojován s jejich efektem na tzv. endokanabinoidní systém lidského těla. Základními látkami tohoto systému jsou anandamid a 2-arachidonoylglycerol (zkráceně 2-AG). Endokanabinoidy mají po chemické stránce povahu tuků a jsou odvozené od molekuly kyseliny arachidonové. Vážou se na povrchu vybraných typů buněk na speciální vazebné bílkoviny, tzv. receptory. Prostřednictvím receptorů pak ovlivňují děje uvnitř buněk a zasahují do mnoha životních procesů. Endokanabinoidy se podílejí na ukládání informací do paměti, účastní se regulace příjmu potravy a metabolismu, zasahují do termoregulace, imunitního systému, stresových reakcí a řady dalších pochodů. Kanabinoidy z konopí konkurují endokanabinoidům, a tím mění fungování organismu.

Protože THC je z valné části zodpovědný za psychoaktivní účinky konopí, byla ze dvou hlavních aktivních složek této rostliny věnována větší pozornost CBD. Výzkum a vývoj s touto látkou také narážel na menší problémy v zákonech regulujících nakládání s omamnými látkami. Testů a experimentů s léčbou pomocí CBD proběhlo velmi mnoho a nezdá se, že by zájem farmakologů o tuto láku opadal.

Nedávno například tým vedený Seong-ho Leem z americké University of Maryland prokázal schopnost CBD potlačit množení buněk nádorů tlustého střeva. V rakovinných buňkách vystavených účinkům CBD klesá množství bílkovin nutných pro dělení buněk, a naopak stoupá množství bílkovin, které jsou s to navodit zánik buňky. Efekt vědci připsali na vrub schopnosti CBD vázat se na povrch buněk tohoto nádoru. Stejný efekt vykázaly i další látky obsažené v konopí, které podobně jako CBD nevykazují psychoaktivní účinky. Patří k nim třeba kanabidivarin, kanabigerol nebo kanabicyklol.

Kanabidiolem proti covidu

Další zajímavá studie z poslední doby naznačuje možnost využití CBD k léčbě infekcí virem SARS-CoV-2. Americký tým vedený Marshou Rich Rosnerovou z University of Chicago otestoval různé kanabinoidy na myších plicních buňkách vystavených virovému původci covidu. Ze všech testovaných kanabinoidů se ukázal jako účinný pouze CBD. Ten sice nezamezil průniku viru do buněk, ale bránil jim v množení, což je pro rozvoj onemocnění naprosto zásadní proces. CBD zabíral stejně spolehlivě proti různým variantám viru.

„Původně jsme chtěli zjistit, jestli kanabidiol nějak ovlivňuje imunitní systém,“ přiznává Marsha Rich Rosnerová. „Nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, že by mohl brzdit množení viru. Ale právě to jsme nakonec pozorovali.“

Vědci si uvědomovali, že výsledky získané na buňkách jsou sice velkým příslibem, ale nezaručují, že CBD zabere v organismu. Proto podávali látku po dobu jednoho týdne myším nakaženým virem SARS-CoV-2. U zvířat se prokázala snížená schopnost množení viru, a to nejen v plicích, ale také ve sliznici nosní dutiny, kudy virus proniká do organismu člověka při nákaze

Ani výsledky na laboratorních zvířatech nejsou vždy zárukou, že léčivá látka zabere u člověka. Vědci se proto pokusili zjistit, zda CBD může snížit riziko nákazy covidem. Využili data ze studie, v níž psychiatři testovali účinky CBD u pacientů trpících epilepsií. V tomto klinickém testu užívali někteří dobrovolníci CBD a jiní dostávali placebo. Lékaři sledovali u dobrovolníků nejen epileptické záchvaty, ale také celkový zdravotní stav včetně nákazy covidem. Analýza těchto dat prokázala, že pacienti užívající CBD byli vůči nákaze zjevně odolnější.

Není konopí jako konopí

Marsha Rich Rosnerová a její spolupracovníci ve studii publikované vědeckým časopisem Science Advances přesto varují před přehnaným optimismem. Kanabidiol nebo konopí podle nich nemůže nahradit očkování proti covidu a další protiepidemická opatření. Navíc varují, že v experimentech používali vysoce čistý CBD v poměrně velkých dávkách. Legálně dostupné produkty z konopí podle nich mají velmi různorodou kvalitu a od jejich konzumace nelze očekávat podobný ochranný efekt, jaký ukázala studie.

„Pokud si někde koupíte konopný muffin, s vysokou pravděpodobností nedosáhnete kýženého ochranného efektu,“ říká Marsha Rich Rosnerová. „Potřebujeme solidně provedené klinické testy, které prověří, nakolik kanabidiol působí jako prevence nebo jako léčba nákazy virem SARS-CoV-2. My se domníváme, že by mohl mít především preventivní účinky. Mohl by tak najít uplatnění hlavně v případech, kdy se člověk pohybuje v prostředí, kde je vystaven zvýšenému riziku nákazy covidem, nebo ve chvíli, kdy je člověk na covid pozitivně testován.“ 

Jak ale ukazuje řada výzkumů, byla by chyba omezovat se ve využívání efektů kanabinoidů z konopí jen na procesy, které souvisejí s jejich schopností vázat se v lidském těle na receptorové bílkoviny pro endokanabinoidy. Kanabinoidy z konopí mohou vykazovat celou řadu dalších účinků, které s fungováním endokanabinoidního systému přímo nesouvisejí. Názorným příkladem je studie týmu Richarda van Breemena z Oregon State University publikovaná ve vědeckém časopise Journal of Natural Products. Vědci v ní zjistili, že se dva konopné kanabinoidy, konkrétně kyselina kanabidiolová a kyselina kanabigerolová, vážou přímo na virus SARS-CoV-2, a to na jeho tzv. spike protein.

Tento protein slouží viru jako kotva pro zachycení na povrchu lidských buněk. Vazba viru na buňku je klíčová pro jeho proniknutí do nitra buňky a její následné ovládnutí. Po vazbě kanabinoidů na virový spike protein se už virus na povrchu buňky neuchytí. Kyselina kanabidiolová a kyselina kanabigerolová tak mají v konečném důsledku podobný efekt jako očkování nebo prodělaná nákaza, které nabudí v lidském těle tvorbu protilátek vázajících se na spike protein
„Znamená to, že tyto konopné kyseliny mohou být používány pro prevenci nákazy nebo ke zkrácení probíhající infekce, protože zabrání vstupu viru do buněk,“ říká van Breemen a dodává, že ani jedna z kyselin nemá psychoaktivní účinky.

Nové antibiotikum?

Zajímavé výsledky přinesl výzkum účinků CBD na bakterie vyvolávající závažná infekční onemocnění. Mezinárodní tým vedený Markem Blaskovichem z australské University of Queensland zjistil, že CBD zabírá v roli antibiotika i na bakterie. Pokud by se naděje vkládané do CBD potvrdily, svitla by nám naděje na zcela nový typ antibiotik. Chemici by pak mohli modifikovat molekulu CBD tak, aby žádoucí antibiotické účinky ještě zesílili.

Kanabidiol proniká do nitra buněk bakterií, a tím je ničí. Za zvláště významný považují vědci fakt, že CBD se dostane i do nitra tzv. gramnegativních bakterií. Jejich buňky jsou vybaveny zvláštní vnější membránou, která je chrání před průnikem řady látek z vnějšího prostředí. To je důvod, proč se proti tomuto typu bakterií jen obtížně hledají nová antibiotika. Mnohé z léků se do těchto bakterií nedostanou.

Blaskovich a jeho spolupracovníci si pro studii publikovanou ve vědeckém časopise Communications Biology vybrali k testování právě vysoce rezistentní gramnegativní bakterie, jako jsou původce kapavky Neisseria gonorrhea a původce zánětu mozkových blan Neisseria meningitides. Světová zdravotnická organizace už označila bakterii Neisseria gonorrhea za „prioritního“ původce infekčních chorob, protože bakterie získala rezistenci k širokému spektru antibiotik.

Dnes už neexistuje antibiotikum, které by spolehlivě zabíralo proti všem variantám bakterie Neisseria gonorrhea a o některých jejích kmenech se hovoří jako o „super-kapavce“. V experimentech Blaskovichova týmu hubil CBD také hojně rozšířené, vysoce rezistentní kmeny bakterie Staphylococcus aureus.

Myší průkopníci

V experimentech na myších se CBD osvědčil při léčbě povrchových infekcí kůže a sliznic. Selhává však, když se při léčbě infekce vpíchne do těla v injekci. To je dáno silnou tendencí CBD vázat se na látky kolující krví. Při infekci pak už není v krvi k dispozici volný CBD pro hubení bakterií.

Vědci vyrobili hned několik modifikovaných molekul odvozených od CBD a ty vykazují stejný antibiotický účinek jako samotný kanabidiol. V některých ohledech jsou jejich účinky proti bakteriím ještě razantnější. Zatím se ale nepodařilo najít variantu CBD, která by hubila bakterie v krvi. Lepší výsledky při léčbě infikovaných myší dosáhli vědci z Blaskovichova týmu, když myším podávali CBD nebo jeho deriváty v pitné vodě a účinné látky se dostávaly do těla přes trávicí trakt.

TIP: Marihuana, tabák a alkohol: Jaké dopady má jejich užívání na nenarozené děti

Výsledky výzkumu účinků CBD při léčbě nejrůznějších onemocnění jsou bezesporu zajímavé a mnohé z nich jsou do bližší i vzdálenější budoucnosti významným příslibem. Mezi zprávami o léčbě konopím je však třeba pečlivě rozlišovat, protože vedle solidně provedených experimentů se objevují i silně zkreslené, přehnaně optimistické zprávy, nebo dokonce informace, které se o výsledky seriózního výzkumu neopírají a lze je označit za pochybné, či přímo podvodné. 

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci