Jak si zkazit svatební noc: Český král Leopold II. bojoval s úporným průjmem

Zdálo se, že z manželství třetího syna Marie Terezie a španělské infantky Marie Ludoviky nemůže vzejít nic dobrého. Jejich svatbu totiž doprovázela celá série katastrof

22.10.2020 - Blanka FišarováVychovatelé i vlastní matka často vytýkali Leopoldovi II. uzavřenost, zádumčivost a nedůvěřivost. Přesto dokázal mladší bratr Josefa II. z toskánského velkovévodství vybudovat prosperující a na svou dobu nesmírně moderní stát. Nejspíš by přispěl také k rozkvětu habsburského impéria, jenže v době, kdy soustátí zdědil, mu zbývalo jen právě tolik času, aby napravil nejhorší přešlapy svého zbrklého sourozence. Spolu se svou milující chotí se rovněž postaral o to, že habsbursko-lotrinská dynastie nezanikla. Přitom to vypadalo, že svatební zvony místo šťastného manželství ohlašují Leopoldovu brzkou smrt. Co se přihodilo?

Náhradník

Budoucí toskánský velkovévoda přišel na svět v květnu roku 1747 jako deváté dítě rakouské panovnice Marie Terezie. Brzy si ho vzali do péče vychovatelé. Výuky se účastnil spolu se svým o dva roky starším bratrem Karlem. V té době se s Leopoldem II. počítalo jako s kandidátem na trůn vévodství Modena. Větší Toskánsko mělo připadnout Karlovi. Jenže vše dopadlo jinak!

Druhorozený syn Marie Terezie totiž roku 1761 zemřel na neštovice. Habsburkové přehodnotí své plány. O toskánské velkovévodství se nyní bude muset postarat Leopold. Chlapce tak čeká mnohem důkladnější vzdělání.

Během té doby přijde na chuť dílům francouzských filozofů Charlese de Montesquieuho, Denise Diderota či Jeana d´ Alamberta. Právě díky nim se dá Leopold na cestu osvícenského vladaře. Nejdříve však musí dospět…

Rakouský arcivévoda obdivně vzhlíží k Isabele Parmské, nesmírně půvabné manželce svého nejstaršího bratra Josefa. Považuje ji za ztělesnění ženské krásy a projevuje jí silnou náklonnost. Roku 1763 však Isabelu Parmskou zahubí neštovice. Josef II. se z její smrti nikdy nevzpamatuje, ačkoliv k němu mladá žena žádné něžné city nechovala. A co Leopold? Tomu už matinka vybrala manželku. Rozhodla se ho oženit s infantkou Marií Ludovikou, dcerou španělského krále Karla III. Na názor svého syna se přitom samozřejmě neptala.

Neústupné Španělsko

Leopold II. španělskou princeznu ještě ani nezahlédl a už s ní vstoupil do svazku manželského. V té době se totiž stále praktikovaly sňatky v zastoupení. Na svatbu, která se konala 16. února roku 1764, tak místo ženicha dorazil nejvyšší hofmistr Franz Rosenberg Orsini. Nedospělý Leopold mezitím doprovázel svého staršího bratra Josefa na jeho korunovaci římským králem do Frankfurtu nad Mohanem. Netušil, že on sám jednou bude nosit korunu císaře Svaté říše římské.

Následujícího roku se Josef II. ve prospěch svého bratra vzdal Toskánska. Tak zněla podmínka Španělů. Navíc začaly přípravy na Leopoldovu skutečnou svatbu. Marie Terezie by ráda, aby se obřad konal ve Vídni, avšak nevěstini příbuzní o tom nechtěli ani slyšet. Nakonec se obě strany dohodly na Innsbrucku. Chystanému sňatku tak už nic nebrání!

Nešťastný ženich

Za hlasitého jásotu opouští na začátku července roku 1765 Vídeň průvod slavnostně vyzdobených kočárů. V jednom z nich sedí i budoucí ženich. Celou dobu smutně vzdychá. Truchlí snad nad tím, že po se po svatbě bude muset ujmout vlády v cizím státu? „Nebohý arcivévoda má zlomené srdce. Vzplanul láskou ke dvorní dámě Johanně von Erdödy. Královská matka však proti tak nevhodné známosti rázně zakročila,“ šíří se mezi dvořany. Přispěla snad právě údajná nešťastná láska k Leopoldově nemoci? 

Třetí syn Marie Terezie cestou za svou nastávající ochoří. Trápí ho silný průjem, takže jenom polyká uhlí, živí se strouhanými jablky a celé hodiny tráví na záchodě. Arcivévoda se ocitá v péči lékařů, kteří se ho usilovně snaží vykurýrovat. Podaří se jim dát Leopolda před svatbou dohromady?

Ve znamení smrti

Navzdory svému oslabení Leopold vyjede své nastávající choti, která právě přistála v Janově, naproti. Své cesty ani na okamžik nelituje. Bledému arcivévodovi se při pohledu na Marii Ludoviku rozzáří oči. „Říkali mi, že je ošklivá. Přitom se krásou skoro vyrovná Isabele!“ šeptá si pro sebe. A jak se dědic Toskánska zamlouvá Marii? Můžeme si jen domýšlet, že ve svém zbědovaném stavu ji zřejmě příliš neokouzlil.  Zvládne mladík náročný svatební program?

V den svatby 5. srpna leje jako z konve. Přesto slavnostní událost vyláká do ulic Innsbrucku davy lidí. Leopold statečně vydrží obřad i hostinu. Z vybraných lahůdek však kvůli svým zažívacím obtížím téměř nic neochutná. A na svatební noc může rovnou zapomenout! Lékaři ho k nevěstě nepustí. Přesto se panovnická rodina raduje.

TIP: Největší habsburský milovník? Korunovaný český král Leopold II.

Po sňatku následují rušné oslavy, pořádají se plesy. Novomanžel se však těchto kratochvílí neúčastní. Jeho stav se rapidně zhoršuje. Dokonce se uvažuje o tom, zda mu nemá být uděleno poslední pomazání! A zásoba tragédií se ještě nevyčerpala…

Ženichův otec František Štěpán Lotrinský se 18. srpna vrací z představení v dvorském divadle. Cestou domů ho však stihne srdeční záchvat. Krátce na to zemře v náručí svého nejstaršího syna. Bude ho Leopold do hrobu následovat? Naštěstí ne! Toskánský velkovévoda se zotaví a vydá se s manželkou do Florencie...


Další články v sekci