Která další sonda překročí heliopauzu, tedy oblast vlivu Slunce?

Oba Voyagery jsou už za heliopauzou, která další sonda je může napodobit?

01.01.2020 - Michal ŠvandaPojmem „heliopauza“ označujeme hranici plazmového vlivu Slunce, tedy vrstvičku, na níž se vyrovnává dynamické působení slunečního větru s působením mezihvězdného plazmatu. Heliopauza ohraničuje tzv. heliosféru neboli oblast dominantního plazmového vlivu naší hvězdy. Má přitom jen málo společného s hranicemi Sluneční soustavy – ty leží mnohem dál, v místech, kde se vyrovnává gravitační vliv naší centrální stálice a okolních hvězd. 

Heliopauzu překročily již dvě sondy, a pohybují se tak v mezihvězdném prostředí: Voyager 1 ji překonal 25. srpna 2012, Voyager 2 pak 5. listopadu 2018. Uvedený milník změřily přístroje na palubě obou automatů, neboť vlastnosti okolní látky na opačných stranách hranice se výrazně liší. 

TIP: Je to oficiální! Americká sonda Voyager 2 vstoupila do mezihvězdného prostoru

Na cestě ze Sluneční soustavy se ovšem nacházejí ještě tři sondy: jednak Pioneery 10 a 11, vypuštěné v 70. letech, a dále New Horizons, jež prolétla kolem Pluta a nedávno také okolo planetky Ultima Thule. Vyjdeme-li z posledního známého vektoru rychlosti zmíněných automatů a pomocí modelu odhadneme vzdálenost heliopauzy ve směru jejich letu (odhad přitom může zatížit velká chyba, neboť daná hranice není statická a reaguje na nejrůznější podněty od Slunce i z okolního prostoru), zjistíme, že další „v pořadí“ je Pioneer 11 zhruba v roce 2027, následovaný New Horizons kolem roku 2043 a jako poslední Pioneer 10 přibližně v roce 2057. Od již nefungujících Pioneerů se o překročení heliopauzy nedozvíme, existuje však velká šance, že sondu New Horizons zastihne její přechod v dobrém technickém stavu.  


Další články v sekci