Planetka Ryugu má „vodní“ minulost a nese organické látky starší než Slunce

Výzkum organických látek ze vzorků dovezených misí Hajabusa 2 přinesl zajímavé objevy o planetce Ryugu

27.02.2023 - Stanislav MihulkaJaponská meziplanetární sonda Hajabusa 2 během své mise navštívila blízkozemní planetku (162173) Ryugu, kterou poměrně intenzivně zkoumala. Mimo jiné se jí podařilo odebrat vzorky materiálu z povrchu této planetky a odeslat je v návratovém modulu zpět na Zemi, kam dorazily na počátku prosince 2020. Od té doby probíhá jejich intenzivní výzkum, díky němuž se dozvídáme spoustu zajímavých věcí nejen o Ryugu, ale i o planetkách jako takových. 

Velmi početný výzkumný tým, který vedla Hikaru Yabutaová z japonské Univerzity v Hirošimě, se zaměřil na makromolekulární organické látky v materiálu z planetky Ryugu. Vědce zajímalo především rozložení těchto látek na planetce a jejich chemické charakteristiky. Během výzkumu, který společně s výsledky dalšího týmu publikoval prestižní časopis Science, dosáhli vědci dvou významných objevů.

Organika na planetce

Yabutaová s kolegy zjistila, že se na Ryugu vyskytuje mnoho různých makromolekulárních organických látek, včetně ketonů, látek s aromatickými i alifatickými molekulami i látek s karboxylovými skupinami. Nejpravděpodobnějším vysvětlením takto pestrého zastoupení organických látek podle badatelů je přítomnost minerálů bohatých na vodu. Jde o další z důkazů, že v mateřském světě planetky Ryugu, ať byl jakýkoliv, byla v nějaké formě přítomna kapalná voda.

Druhý objev přinesly analýzy radioizotopů v organických molekulách z Ryugu. Z obsahu izotopů deuteria a dusíku-15 a jejich poměru k dalším atomům v těchto molekulách vyplynulo, že některé organické látky z planetky jsou mnohem starší než Ryugu. Dokonce jsou mnohem starší než naše Slunce. Pocházejí ze zbytků mračna chladného plynu, z něhož vznikla celá Sluneční soustava.

TIP: Japonská sonda Hajabusa 2 poslala zatím nejdetailnější snímky asteroidu Ryugu

Výzkum zároveň přesvědčivě potvrdil, že jde o organické látky nebiologického původu. Nevytvořily je živé organismy, ale vznikly v důsledku chemických reakcí, přičemž některé z nich proběhly ve vodním prostředí světa, z něhož časem vznikla planetka Ryugu. Podle odborníků tento výzkum potvrzuje zásadní význam misí, které zahrnují odběr vzorků vesmírných těles a jejich následný transport na Zemi.


Další články v sekci