Pokrok v protipožární legislativě: Marie Terezie vydala Ohňový patent
Dřevěné stavby s doškovými střechami představovaly v novověku nejen obydlí většiny lidí na venkově, ale také nepřetržitou hrozbu požáru. A právě tu se pokusila Marie Terezie eliminovat, když vydala 21. srpna 1751 Ohňový patent.

TIP: Pražské stopy Marie Terezie: Co zanechala městu „tchyně Evropy"?

Dokument stanovil, že všechny domy měly mít do jednoho roku zděný komín. Stejně tak měla být do budoucna zděná všechna stavení. Výnos ale nezapomínal také na dobu svátků a oslav. Bylo zapovězeno střílet v okolí domů rachejtlemi a bezpečnost ve vsích byla svěřena do rukou vartýřů, kteří měli v případě potřeby bít na poplach.


Další články v sekci