Pravěký delfín Nihohae matakoi lovil kořist pomocí zvláštních klů

Nově popsaný delfín z oligocénu Nového Zélandu měl opravdu výstředně ozubené čelisti. S takovým nástrojem se mohl věnovat třeba lovu olihní

17.06.2023 - Stanislav MihulkaJe to delfín? Nebo je to slon? U nově popsaného třetihorního delfína z oligocénu na Novém Zélandu vlastně těžko říct. Měl totiž v přední části lebky kly, které se podobají spíše zubům slonů než čemukoliv, co mají dnešní delfíni.

Fosilie třetihorního delfína byla objevena již v roce 1998 a badatelé ji nyní znovu důkladně analyzovali. „Lebka a čelisti tohoto delfína jsou výjimečně dobře zachovalé a nabízejí detailní pohled na obživu tohoto druhu,pochvaluje si vedoucí výzkumu Ambre Costeová z Otažské univerzity v Dunedinu. „Se zbytkem těla je to horší. Kromě lebky se zachovalo v podstatě jen pár žeber a obratlů.“ Výsledky výzkumu novozélandských vědců nedávno zveřejnil odborný časopis Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Lovec olihní z oligocénu

Dotyčný delfín žil asi před 25 miliony let v období oligocénu. Nese jméno Nihohae matakoi, které je složeninou výrazů z maorštiny, popisující zvláštní zuby a lebku tohoto kytovce.

Nihohae matakoi

Pozoruhodně zachovalá lebka třetihorního delfína Nihohae matakoi s vystouplými kly. (foto: University of Otago, Ambre Coste, CC BY-SA 4.0)

Na uspořádání lebky a čelistí je na první pohled patrné, že delfín nihohae se především hlavou dost lišil od dnešních delfínů a zřejmě používal strategie lovu, s nimiž jsme se zatím nesetkali u žádných mořských savců. Badatelé se domnívají, že pravěcí delfíni nihohae mohli lovit kořist podobně jako rejnoci pilouni - rychlými pohyby hlavou ze strany na stranu mohli svou kořist nejprve omráčit nebo zranit a teprve poté ji ulovit.

TIP: Zabijácký delfín Ankylorhiza z oligocénu byl na vrcholu potravního řetězce

V případě delfínů nihohae vlastně nejde o pravé kly, jako u slonů či narvalů, které by po celý život dorůstaly. Jde jen o povrchní podobnost. Zároveň se ukázalo, že tyto zvláštní zuby u delfínů nihohae prakticky nejsou opotřebované a že tedy nesloužily například k prohrabávání písku nebo bahna na dně. Podle Ambre Costeové mohly být kořistí těchto třetihorních delfínů například olihně.


Další články v sekci