Proč je leváků méně než praváků?

13.02.2020 - redakce 100+1Leváci v dnešní době reprezentují zhruba desetinu lidské populace. Nebylo tomu tak ale vždycky – v pravěku byl podíl praváků a leváků víceméně vyrovnaný. Praváci začali mít podle nedávných výzkumů přesilu až od dob, kdy už se ve větší míře používaly nástroje – tedy v době bronzové.

Za dominancí jedné ruky stojí tedy pravděpodobně lidská spolupráce. Podle týmu italských vědců pod vedením profesora Giorgia Val­lortigy z Terstu nepředstavuje člověk jako tvor s dominující převahou jedné části těla žádnou výjimku. Podobný fenomén zaznamenali také u celé řady zvířat – ať již jde o savce, ptáky, obojživelníky či ryby –, a to v poměrném zastoupení 10–35 %. Proč tedy evoluce vyvinula praváctví i leváctví?

TIP: Mezi pravou a levou rukou: Jaká jsou rizika přeučování leváků?

Vědci dospěli k závěru, že podobně jako u člověka vše souvisí s tím, zda zvíře žije osaměle, či ve skupině. Čím vyšší je jeho sociální úroveň, a tedy i ochota spolupracovat, tím větší má jeho populace tendenci směřovat k dominanci jedné strany těla. 


Další články v sekci