Josef II.: Svérázný císař-reformátor

15.03.2016Životní dráha císaře Josefa II. byla přesně vytyčena. Odmalička byl hýčkán a zároveň v něm bylo upevňováno vědomí o vlastní výlučnosti. „Nic jsem neudělal, jen jsem chtěl.“ Těmito slovy zhodnotil svoji téměř desetiletou vládu Josef II., panovník habsburské monarchie, který během své vlády vydal přibližně 6 000 reformních výnosů, patentů a nařízení.

TIP: Přečtěte si více o vládě jednoho z nejvýraznějších panovníků v dějinách habsburské monarchie

Soukromý život v troskách

Uprostřed sedmileté války vyjednala Marie Terezie s bourbonskými dvory sňatek svého syna s Marií Alžbětou Bourbonskou – Isabelou Parmskou, vnučkou Ludvíka XV. Svatba se konala v roce 1760 ve Vídni. Rodinné štěstí však netrvalo dlouho. Nejprve se narodila dcera Tereza, která zemřela už v osmi letech. V roce 1763 zemřela na neštovice Josefova manželka i novorozená dcera Kristina. V této pro Josefa zoufalé situaci nenapadlo Marii Terezii nic lepšího než vmanipulovat syna do dalšího, zcela účelového sňatku s nehezkou Josefou Bavorskou. V roce 1765 se s ní Josef formálně oženil, ale až do její smrti v roce 1767 se jí vyhýbal.

Tolerantní „osvoboditel sedláků“

Krátce po Josefově svatbě zemřel jeho otec František Lotrinský. Tím přecházel na Josefa titul císaře svaté říše římské, ale skutečná moc patřila jeho osmačtyřicetileté matce. Ta svého syna jmenovala pouze spoluvládcem. V roce 1780 Marie Terezie ve svých třiašedesáti letech zemřela. Josef zůstal zcela sám, ale zato se rychle pustil do díla. Začal církevní reformou – toleranční patent (v roce 1781) uzákonil snášenlivost vůči luteránům, kalvinistům, řeckokatolickému a pravoslavnému vyznání i Židům. Ústředním záměrem patentu bylo podřídit církevní život svrchovanosti josefínského státu, následovalo zrušení církevních řádů, které se nevěnovaly vyučování nebo péči o nemocné.

Císařovo úsilí o blaho státu přineslo Rakousku velký hospodářský rozkvět. Zvýšená péče o veřejné zdraví a hygienu přinesla řadu prospěšných nařízení. Krajští lékaři měli za úkol kontrolovat zdravotní stav ve svém regionu, přezkušovat porodní báby a kontrolovat lékárny. Manufaktury rostly jako houby po dešti a Josef chránil domácí produkci zavedením přísných celních předpisů. Více než s podporou rozvíjejícího se průmyslu je však Josefovo jméno spjato s „osvobozením sedláků“, jímž vstoupil do dějin. Dne 1. listopadu 1781 byl vydán tzv. Patent o zrušení nevolnictví, které bylo nahrazeno mírnějším poddanstvím a nadále byla zachována robota, která přetrvala až do roku 1848. Toho už se císař nedožil. Dne 20. února 1790, rok po vydání patentu rušícím robotu, byl největší reformátor mezi Habsburky mrtev.

  • Zdroj textu

    Svět 6/2007

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci