Jsou ženy zlatokopky? Podle jakých kritérií si vybíráme své protějšky?

Přitažlivost mezi muži a ženami nemusí být jen fyzického rázu. Obecně se zdá, že zatímco pro muže je při hodnocení atraktivity druhého pohlaví důležitý především vzhled, pro dámy jde o zdroje...

14.10.2020 - Pavel PecháčekKdyž měly ženy uvažovat o mužích na fotografiích jako o potenciálních partnerech, udávanou přitažlivost výrazně ovlivnila informace o výši platu, kdežto muži v podobné situaci na mzdu tolik nedali. Otázku, zda ženy opravdu upřednostňují peníze před vzhledem, rozebral v časopise Psychology Today David Ludden. 

Podle něj je závislost žen na zdrojích poskytovaných partnerem z evolučního hlediska poměrně nová. Psycholog uvádí, že v éře lovců a sběračů zajišťovaly pravidelnou stravu právě ony. Muži sice sem tam přispěli masem, ovšem spíš nárazově. Výhodou v získávání masité potravy potom disponovali fyzicky nejzdatnější jedinci, kteří ji dokázali obstarat častěji. Měli by tak být pro opačné pohlaví nejvíc žádoucí – takže vzhled by měl hrát důležitější roli než zdroje. Takové muže ale dámy upřednostňují spíš pro krátkodobé svazky.

Návrat do minulosti?

Ludden dál prezentuje teorii, podle níž tvoří preferování zdrojů před vzhledem výsledek současného společenského uspořádání, které vzniklo až s rozvojem zemědělství: Muži museli dělat fyzicky těžkou práci, kdežto ženám zůstala péče o děti a lehčí činnosti, čímž se ocitly v závislé pozici. Otázkou je, co se stane nyní, kdy se popsaných pout konečně alespoň zčásti zbavily. 

Analýza situace v rovnostářských a tradičních společnostech zkoumala, jestli se uvedené vzorce začnou měnit, respektive opět vracet spíš k upřednostňování vzhledu na úkor peněz, nicméně výsledky nebyly průkazné. Podle Luddena to však teorii nevylučuje, neboť dnešní rovnostářské society nejsou ani zdaleka tak vyvážené jako ty lovecko-sběračské.

Nejen biologie

O pohlavním výběru každopádně stále víme jen málo. Většina studií sice nachází vztahy mezi zkoumanými proměnnými, neříkají však, zda jsou příčinné, či náhodné. Navíc, pokud jde o atraktivitu různých znaků, existují značné mezikulturní rozdíly – takže co platí u amerických studentů psychologie jako pravidelných účastníků podobných experimentů, nemusí vůbec platit pro zbytek globální populace

TIP: Partnerská ruleta: Jak na výběr ideálního partnera pohlížejí biologové?

A konečně nezanedbatelná příčina, proč je někdy tak obtížné naroubovat na lidské chování modely vytvořené na základě výzkumu zvířat, tkví v tom, že u člověka hraje mnohem podstatnější roli sociální učení a kultura. Snažit se tedy veškeré pohnutky lidí při výběru partnera vysvětlit čistě biologicky není jen naivní, ale přímo kontraproduktivní: Řada znaků se totiž jednoduše biologicky objasnit nedá, přestože i kultura představuje do jisté míry produkt biologie. 

Kdo si vybírá?

Při výběru partnera má hlavní slovo žena. Do případných potomků totiž investuje víc energie než muž. Ani muži však nejsou bez preferencí. Rozhodující význam v hodnocení atraktivity má pro ně poměr pasu a boků, jenž patrně tvoří ukazatel plodnosti, s ideální hodnotou 0,7. Kromě toho hraje roli stav kůže, který indikuje hladinu pohlavních hormonů souvisejících s plodností, dále rozložení tuku, mladistvý vzhled či barva obličeje – nejčervenější tvář mají ženy v době ovulace, tedy v období nejvyšší plodnosti. 

Každopádně se zdá, že pro pány je nejdůležitějším kritériem plodnost, což dává z biologického hlediska velmi dobrý smysl. Tak či tak u člověka, stejně jako u většiny jiných tvorů padá právě na ženy největší investice do budoucího potomstva, a proto si také partnera primárně volí ony.


Další články v sekci