Kapitán Henry Every: Kam zmizel jeden z nejhledanějších pirátů světa?

Život pirátů byl drsný a jen zřídkakdy se dožívali důchodu. Příběh Henryho Everyho je v tomto směru světlou výjimkou. Kdysi jeden z nejhledanějších zločinců světa dokázal spravedlnosti uniknout

02.04.2022 - Michal WannerKaribik, kdysi pirátský zlatý důl, se vyčerpal. Španělé tam definitivně ztratili dominantní postavení, konvoje mířící do evropské domoviny notně prořídly a koloniálním úředníkům a obchodníkům se podpora pirátů přestala vyplácet. Jelikož vyschl zdroj glejtů, jež ve jménu britské, francouzské či portugalské koruny umožňovaly soukromým kapitánům „legálně“ přepadávat plavidla nepřátelské mocnosti, stávali se z „poctivých“ korzárů plnokrevní piráti. Brali, kde se dalo, což obratem vyvolávalo hněv dřívějších spojenců. Následovalo zatýkání a veřejné popravy. 

Námořním lupičům tak nezbylo než podnikat daleké cesty napříč Tichým oceánem až k územím, kde se španělské koruně stále ještě dařilo udržovat výnosné kolonie. Galeony naložené zlatem, směřující z Acapulca do Manily na španělských Filipínách, znamenaly velké lákadlo. Již v roce 1684 pronásledovala loď Nicholas manilskou galeonu během plavby ze zmíněného mexického města. O totéž se pokusila o dva roky později loď Cygnet. Ani jedna z nich cíl nedostihla, protože pirátské posádky cestou zdecimovaly kurděje. Část dobrodruhů však přistála na ostrově Guam ve Filipínském moři a odtud nalezla cestu do Indického oceánu. 

Every a jeho Fancy

Zhruba v téže době dorazil do Indického oceánu druhý proud bukanýrů ze západu, podél břehů západní Afriky. Pravděpodobně jako první zvládl podobný podnik Angličan Henry Every, známý též jako Long Ben. Během pouhých dvou let, kdy se pirátství věnoval naplno, se stal legendou a jedním z nejbohatších námořních lupičů v historii. 

Jeho původní mise dobře ilustruje propletené mocenské vztahy v tehdejší Evropě: Coby první důstojník se měl podílet na akci anglických investorů, kteří slíbili zajistit španělský patent na přepadávání francouzských plavidel v Karibiku. Jenže Španělé dokument nedodali a posádka, sedící s rukama v klíně v přístavu La Coruña, neobdržela plat. Následná vzpoura vynesla Everyho do čela coby kapitána – jednoduše ukradl loď, přejmenoval ji z Charlese II. na Fancy a vypravil se s ní na lup i bez požehnání úřadů

Na černý kontinent

Every zamířil na západ Afriky. U pobřeží Guineje a Princova ostrova přepadl dvě dánská plavidla, poté obeplul jižní cíp kontinentu, doplnil zásoby na Madagaskaru a vydal se na sever, aby útočil na lodě v Rudém moři. V únoru 1695 vydal deklaraci, v níž se zavázal neohrožovat plavidla pod vlajkou své domoviny. Předpokládal proto, že jej anglická Východoindická společnost, jež měla v té době monopol na obchod ostrovního království se státy východně od mysu Dobré naděje, nechá v klidu.

Everyho Fancy tak útočila hlavně na lodě s poutníky mířícími do Mekky. Záhy se k nim přidala čtyři plavidla původem z amerických kolonií a s malou flotilou se z Everyho stal postrach. V jednom případě se dokonce spojil s dalšími kapitány, načež zdolali dobře střežený indický konvoj 25 lodí napěchovaný zlatem, směřující rovněž do Mekky. Lup měl cenu 600 tisíc liber, což by dnes odpovídalo téměř 2,7 miliardy korun. 

Kromě toho zvládl Every se svými muži vyplenit řadu indických přístavů. Výnosy Východoindické společnosti ohromně poklesly, což z něj učinilo vyvrhele v očích nejmocnější obchodní organizace světa i domovského impéria. Britský parlament ho prohlásil za „nepřítele lidstva“ a následoval hon na jeho hlavu ve všech koutech kolonií. Většina Everyho mužů byla nakonec dopadena, ale on sám zmizel jako pára nad hrncem. O jeho dalším osudu víme pouze tolik, že vstoupil do legend…

Svědectví stříbrných mincí

Odhalit osud piráta, po němž kdysi pátral celý svět, se dost možná podařilo amatérskému archeologovi Jimu Baileymu, který v roce 2014 pomocí detektoru kovů objevil na ostrově Aquidneck vzácnou stříbrnou minci arabského původu. Následný výzkum potvrdil, že se jedná o minci raženou v Jemenu v roce 1693.

TIP: Neuvěřitelné příběhy pirátů: Romantičtí hrdinové, nebo krvelační zločinci?

A jak souvisí nalezená mince s hledaným arcipirátem? Podle části odborníků by mohla pocházet z vyloupené lodi Ganj-i-sawai, jejíž přepadení je připisováno právě Everymu. Mohl Every připlout do Nové Anglie? Materiály, které Bailey od roku 2014 shromáždil ukazují, že nejspíš ano. Podle amatérského archeologa se Every vydával za otrokáře. Dokonce cestou přepadl jiné otrokářské plavidlo a otroky mu uloupil, aby vypadal věrohodně. Dost možná se tak jeden z nejhledanějších zločinců světa dožil pokojného důchodu a usadil se v Nové Anglii. V každém případě si svými činy vydobyl nesmrtelnou slávu.


Další články v sekci