Kdo byl skutečný Hamlet: Příběh dánského kralevice sahá až do časů Vikingů

16.07.2020 - Jan Hrdina

Boj o moc, vražda, pomsta, láska a smrt. Shakespearův Hamlet představuje dokonale vystavěný příběh, který od počátku oslovoval publikum. Obsahuje totiž osvědčené motivy, jejichž kořeny sahají až do časů Vikingů

<p>Hamlet a duch jeho otce na obraze Pedra América de Figueiredo e Mello z roku 1893.</p>

Hamlet a duch jeho otce na obraze Pedra América de Figueiredo e Mello z roku 1893.


Reklama

Počátek 17. století, Londýn. William Shakespeare právě dokončil tragédii Hamlet, pojednávající o cestě mladého následníka dánského trůnu za pomstou otcovy vraždy. Jde o jedno z vrcholných děl alžbětinské dramatické tvorby a stejně jako jiné hry slavného autora si uchovává nadčasovost. Ostatně hlavní osa příběhu byla nadčasová již v době, kdy se s ní Shakespeare seznámil. Podobně jako u dalších jeho her ani v případě Hamleta totiž nejde o vlastní invenci, nýbrž o využití staršího motivu. Děj nás přenáší do bouřlivého období 10. a 11. století, kdy vody brázdily štíhlé vikingské lodě a na souši se rodila velká středověká království. 

Vikingští bratři

Historické pozadí dávalo dramatům větší váhu a důvěryhodnost. Pro zmíněnou tragédii posloužila Shakespearovi severská legenda o princi Amlethovi, kterou koncem 12. století latinsky zaznamenal dánský duchovní učenec a dějepisec Saxo Grammaticus ve svém obsáhlém díle Gesta Danorum neboli „činy Dánů“. V první části kroniky, vycházející z ústní tradice a zahrnující severské mýty, vypráví příběh o jutském princi Amlethovi, jenž touží pomstít smrt svého otce. 

Saxo předkládá následující děj: Jutsku kdysi vládl král, který měl dva syny – Horvendilla a Fenga. Starší Horvendill se vrátil z úspěšné vikingské výpravy do Norska, během níž zabil tamního krále. Na zpáteční cestě se oženil s dcerou vládce Dánů, která mu záhy porodila syna Amletha. Mladší Feng však na bratrovy úspěchy žárlil a zavraždil ho, načež přesvědčil dánskou princeznu, aby si ho vzala.

Shodné zápletky

Úvodní motiv se tedy s dějem Hamleta prakticky shoduje a paralely nacházíme i v dalších událostech. Amleth se obává o svůj život a začne předstírat slabomyslnost. Zároveň však díky vlastní chytrosti unikne nástrahám, jež mu král Feng strojí. Když ovšem zabije slídila ukrytého v matčině pokoji, Feng se utvrdí v podezření, že Amleth vše pouze hraje. Aby se ho zbavil, vyšle jej v doprovodu dvou společníků do Anglie s tajným dopisem, jenže princ jeho text pozmění. Popraveni jsou tak jeho průvodci, stejně jako v Shakespearově verzi. Podobně překvapivě se shodují i další zápletky tragédie, a výrazná inspirace je tudíž zřejmá.  

Starší než Ragnar

Amlethův příběh se odehrává v době, kdy hranice středověkých států teprve vznikaly. Když Saxo popisuje Anglii a Dánsko, používá terminologii období, v němž sám žil. Jeho vyprávění však nepochybně odkazuje na mnohem starší věk, nejpravděpodobněji na 8. století, kdy dánské království neexistovalo.

TIP: Výpůjčky anglického barda: Byl William Shakespeare pouhým plagiátorem?

Kam tedy Amletha zařadit? Jistě postačí zmínit, že se Grammaticus stal rovněž zdrojem příběhů o legendárním severském králi Ragnaru Lodbrokovi, v současnosti známému díky seriálu Vikingové. Historicita vikingského hrdiny není jednoznačná, avšak pokud skutečně žil, pak v 9. století. Jeho synové totiž k doloženým postavám již patří a náležejí právě do devátého věku. Kronikář Saxo se snaží držet chronologické linie a Amleth se vyskytuje o hodně dřív než Ragnar. Jeho příběh je zřejmě daleko starší. 

Historický Amleth?

Těžko dnes rozhodneme, zda nějaký Amleth skutečně existoval. Mohl se jmenovat jinak a jeho osudy mohou odrážet severské mýty, organicky propojené s úlomky reálných událostí dějin. Přece jen, čteme-li mezi řádky, vyvstává před námi uvěřitelný obraz z bouřlivého temného věku. Tehdy se rodila nová Evropa, Vikingové začínali podnikat své nájezdy nahánějící hrůzu a k barbarským národům si nacházela cestičky víra Kristova. Kdo by v tom hledal shakespearovskou tragédii… 

Záhada Hamletova jména

Pojmenování své slavné postavy si Shakespeare nevymyslel, pouze jej převzal. Již dřív, patrně roku 1587, vznikla divadelní hra Ur-Hamlet, jejíž autorství se připisuje Thomasi Kydovi. Inspirací se pro ni stal francouzský překlad Saxova vyprávění o Amlethovi z roku 1570. 

Ještě o něco starší a také stručnější verze příběhu se objevuje v latinsky psané Chronicon Lethrense z 12. století, která líčí legendární osudy předkřesťanských králů Dánska a kde pozdější Hamlet vystupuje jako Amblothae Jutský. Pod jménem Amlódi figuruje postava v Mladší Eddě Snorriho Sturlusona, jenž ji zaznamenal spolu s dalšími severskými mytickými příběhy kolem roku 1220.

Původním zdrojem má být staroislandská báseň, která se nedochovala. Jenže poslední výzkumy jdou ještě dál a nabízejí překvapivé závěry: Hamletovy kořeny mohou sahat až k irským hrdinským eposům Ulsterského cyklu.

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Během své vlády v Západofranské říši dlouhý čas Karel II. bojoval s Vikingy, kteří obsazovali nebo pustošili pobřeží říše.

Věda

Jindřich prchající z Polska na obraze polského romantického malíře Artura Grottgera.

Historie

Několik nezávislých studií poukázalo na zjevný fakt, že dvojhvězdy ve vesmíru převažují. V případě Slunce je ale téměř vyloučeno, aby mělo svého hvězdného průvodce.

Vesmír

Výrůstek na nose má u samic více či méně šiškovitý tvar, samci jej mají dlouhý a špičatý. Samicím druhu Langaha alluaudi navíc vyrůstají nad očima jakási „tykadélka“.

Příroda
Zajímavosti

K doporučovaným jednodenním výletům pro lepší aklimatizaci patří také cesta do základního tábora Manáslu.

Cestování

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907