Kdy lidé začali vytvářet hudbu a jak zní nejstarší dochovaná píseň?

Hudba provází člověka zřejmě již od úsvitu dějin. Jaké jsou nejstarší doposud objevené hudební nástroje a jak zní nejstarší dochovaná píseň?

23.03.2023 - Barbora JelínkováNejstarší dochované hudební nástroje datují archeologové zhruba čtyřicet tisíc let do minulosti a primát patří trojici fléten z mamutích kostí, nalezené na území německého Bádensko-Württemberska. Hudba však člověka provází zřejmě již od úsvitu dějin – přinejmenším od doby, kdy se u něj vyvinula schopnost mluvit, potažmo zpívat.

Za klíčový historický zvrat, který danou změnu umožnil, se považuje posunutí jazylkové kosti přibližně do její dnešní polohy. A fosilie naznačují, že k tomu došlo asi před 530 tisíci lety.

Nejstarší píseň lidstva

Nejstarší dochovaná píseň světa je stará zhruba 3 400 let a pochází ze Sumeru, konkrétně z města Ugarit. Fragmenty cihel někdejšího královského paláce popsané klínovým písmem objevili badatelé již roku 1950, jejich význam však pro ně dlouho zůstával záhadou. Teprve v roce 1972 přišla americká odbornice na starověkou Asýrii Anne Draffkorn Kilmerová s hypotézou, že by se mohlo jednat o notový zápis.

TIP: Tisícileté flétny: Nejstarší hudební nástroje z kostí ptáků a mamutů

Zmíněný objev pak znamenal revoluci v oblasti archeologie, a především muzikologie: Nález z Ugaritu totiž dokázal, že sedmitónovou stupnici znali již staří Sumerové. Destičky zahrnují 29 skladeb, pouze jedna se však dochovala ve stavu umožňujícím rekonstrukci: Hymnus číslo 6 představuje chvalozpěv k bohyni Nikkal, patronce ovocných sadů. Zápis přitom obsahuje text písně, instrukce pro zpěváka doprovázeného na devítistrunný nástroj připomínající lyru a pokyny k jeho ladění.


Další články v sekci