Kolik tyrannosaurů obývalo naši planetu? Podle vědců miliardy

Paleontologové poprvé detailně odhadli početnost u dávno vymřelého druhu pozemské přírody – slavného dinosaura a dravce Tyrannosaura rexe. Kolik tyrannosaurů tedy chodilo po Zemi? Byly jich tisíce, miliony, nebo dokonce miliardy kusů?

17.04.2021 - Stanislav MihulkaTyrannosaurus rex je ikonickým dinosaurem konce období křídy i celých druhohor v severní Americe. Šlo o obrovského predátora, před kterým se museli třást prakticky všichni obyvatelé tehdejšího světa. Jak velká ale populace těchto dravců mohla být? Odpověď na tuto otázku hledal se svými studenty Charles Marshall paleobiolog a ředitel Paleontologického muzea na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Naše znalosti o tyrannosaurech se za poslední desítky let výrazně zlepšily. Je to dáno jednak objevenými fosilními záznamy, ale především zlepšenými možnostmi jejich analýzy a pokročilejší práci s daty. Na to, kolik toho o těchto dravcích víme (nebo si alespoň myslíme, že víme) jsou skutečné fosilní nálezy překvapivě chudé – celkem se nám podařilo objevit jen okolo stovky fosilních ostatků, přičemž někdy jde jen o jedinou kost a ve veřejných muzeích se momentálně nachází 32 relativně kompletních pozůstatků T. rexe.

Bílé místo historie představuje zejména velikost jejich populace. Dokonce ani jeden z nejvýznamnějších paleontologů 20. století a jeden z otců neodarwinismu – George Gaylord Simpson nevěřil, že její velikost dokážeme někdy přesněji určit. Kolik tyrannosaurů obývalo severní Ameriku? Byly jich tisíce, miliony, nebo dokonce miliardy kusů?

T. rex, kam se podíváš

Velikost populace každého přírodního druhu závisí na mnoha proměnných. Základním vodítkem, které pro své výpočty Charles Marshall použil je tzv. Damuthův zákon, popisující eko-evoluční vztahy mezi reprodukční schopností druhu a jeho schopností si obstarat dostatek potravy. Z následného modelování badatelům vyšlo, že v každém okamžiku v období na konci křídy žilo na světě asi 20 tisíc dospělých T. rexů (tedy zhruba 3× více, než aktuální populace varana komodského, největšího žijícího ještěra) Nedospělí jedinci byli z modelování záměrně vynecháni, neboť jejich potrava se v mnoha ohledech natolik lišila od dospělých T. rexů, že do značné míry působili jako jiný živočišný druh.

TIP: Scotty z Kanady je největší a nejstarší T. rex, jakého jsme kdy našli

Z fosilních záznamů víme, že Tyrannosaurus rex obýval Zemi asi 2,5 milionů let, což znamená, že se postupně na světě objevilo zhruba 2,5 miliardy T. rexů. Toto číslo je podle Marshalla středním odhadem. Teoreticky tak mohlo Zemi obývat od 140 milionů do 42 miliard dospělých jedinců T. rexe.

Další výpočty Charlese Marshalla a jeho kolegů ukázaly, že průměrný věk dožití Tyrannosaurusa rexe byl okolo 19 let. Za 2,5 milionu let se tak na Zemi vystřídalo asi 127 000 generací těchto dravců.


Další články v sekci