Letitou záhadu vzniku zubra objasnily analýzy DNA a jeskynní malby

Dnes žijí dva druhy bizonů – americký a evropský, čili zubr. Z jejich příbuzenstva známe množství fosilních nálezů, evoluční původ zubrů byl ale až doposud záhadou

19.10.2016 - Stanislav MihulkaDlouholeté tajemství teď podle všeho vyřešily analýzy DNA, v nichž vědci zahrnuli jak mitochondriální, tak i jaderné genomy fosilních i dnes žijících sudokopytníků blízkých bizonům.

Zubři podle jejich výsledků vznikli jako kříženci mezi dnes již vymřelými bizony stepními a předky dnešního skotu, čili pratury. Došlo k tomu asi před 120 tisíci let a dnešní zubři obsahují kolem 10 procent DNA původem od praturů.

TIP: Kde se vzali Američané? Přišli v jediné vlně ze Sibiře před 23 tisíci let

Tito kříženci nejsou známí z fosilních nálezů, ale objevy genetiků potvrzují rané jeskynní malby. Tehdejší umělci na nich zachytili právě tyto křížence.

  • Zdroj textu

    Nature Communications

  • Zdroj fotografií

    Valène Aure / Wikimedia Commons


Další články v sekci