Přispěli dávní pastevci ke vzniku dnešní vyprahlé Sahary?

V dnešní době je sever Afriky pustý a plný písku. Ohromná poušť Sahara vypadá, jako kdyby tam byla odjakživa. Jenomže není

19.03.2017 - Stanislav MihulkaJe to sotva pár tisíc let, co v místě současné vyprahlé pouště byla vlhká bažinatá krajina, pokrytá jezery. Jak je možné, že se tak rychle změnila z kvetoucího kraje na písečnou pustinu?

TIP: Miliony let pustiny: Pouště ve střední Asii jsou starší než 30 milionů let

Nový výzkum ukazuje, že v této dramatické změně nejspíš sehráli klíčovou roli tehdejší lidé. Archeologové společně s ekology zjistili, že asi před 8 tisíc lety začali lidé v okolí Nilu experimentovat s pastevectvím. Pastviny a stáda dobytka se posouvali stále dál na západ a krajina se postupně měnila v poušť. Výsledkem je dnešní monumentální poušť Sahara.

  • Zdroj textu

    IFL Science, Frontiers in Earth Science

  • Zdroj fotografií

    CC0 Public Domain


Další články v sekci